Aktuality

Všetky informácie z aktualít sme presunuli na podstranu "Úradná Tabuľa"

Obecný úrad v Rudnej upozorňuje občanov na povinnosť podania daňových priznaní k dani z nehnuteľností

 21.01.2020

Obecný úrad v Rudnej upozorňuje občanov na povinnosť podania daňových priznaní k dani z nehnuteľností


Vážení obyvatelia. 

Často sa stretávame s prípadmi, že obyvatelia, ktorí buď predali, kúpili či dedili nehnuteľnosti v katastri našej obce zabudli podať k 31.1. nasledujúceho roka daňové priznania. 

Preto si vám dovoľujeme túto povinnosť touto cestou pripomenúť.


AKO   TO VLASTNE   JE ?

Povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti nastáva u každého daňovníka, u ktorého v priebehu roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.

Daňové  priznanie  sa podáva,  ak nastala zmena  vlastníctva na  základe  kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy (alebo z iného dôvodu zmeny vlastníctva), pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.
Na  vyrubovanie  dane z  nehnuteľnosti   pre rok 2020  je  rozhodujúci   stav v  katastri nehnuteľnosti k 01.01.2020.

Ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2019, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne  do 31.01.2020.

 
O   AKÉ   ZMENY   VO VLASTNÍCTVE   NEHNUTEĽNOSTÍ IDE ?

  • Predaj nehnuteľnosti - Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

  • Kúpa nehnuteľnosti - Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

  • Dedičstvo - Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 

  • Darovanie - Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

 

  • Stavebný pozemok -Predložiť právoplatné stavebné povolenie.

 

  • Kolaudácia stavby - Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

 

  • Odstránenie stavby - Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom.

 

  • Zmena užívania stavby - Predložiť doklad o zmene užívania stavby.

 

  • Zmena charakteru pozemku

 

  • Dražba - Predložiť osvedčenie o priebehu dražby

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

07:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Utorok:

Kedd:

07:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Streda:

Szerda:

07:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Štvrtok:

Csütörtök:

07:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Piatok:

Péntek:

07:00 - 11:30 - nestránkový deň

                    -nem hivatalos nap

                         

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020

Kalendár zvozu 2019

                                                                                   Kalendár podujatí - 2020

22.02.2020 - Reprezentačný ples Športovcov

29.02.2020 - Parlamentné voľby 2020

08.03.202 - Medzinárodný deň žien

10.04.2020 - Veľký piatok

12.04.2020 - Veľkonočná nedeľa

13.04.2020 - Veľkonočný pondelok

09.05.2020 - Vatra pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom

10.05.2019 - Deň matiek

30.06.2020 - Slávnostné ukončenie školského roka

25.07.2020 - Deň obce Rudná 2020

29.08.2020 - Výstup na Tureckú

02.09.2020 - Začiatok školského roka

30.10.2020 - Deň úcty k starším

01.11.2020 - Sviatok všetkých svätých

06.12.2020 - Obecný Mikuláš

11.12.2020 - Vianočné posedenie

18.12.2020 - Vianočná akadémia

24.12.2020 - Štedrý deň

25.12.2020 - Prvý sviatok Vianočný

26.12.2020 - Druhý sviatok Vianočný

31.12.2020 - Silvester - Privítanie nového roka

**plán podujatí na rok 2020 je len orientačný. Zmena niektorých termínov je vyhradená.