Aktuality

Dôležité informácie ohľadom nového koronavírusu

 06.03.2020

snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a tým chránime našu obec. Prinášame Vám súhrn najdôležitejších informácií vrátane  odporúčaní, ako by ste mali v dnešnej situácii postupovať.

Informovanosť a spoločná prevencia sú najúčinnejšími nástrojmi ochrany pred ochorením COVID 19.

Prejavy ochorenia

·         COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

- od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)

- cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)

- až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou

Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.

Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

Odporúčania

·         Pripomínajte svojim blízkym, aby dôsledne dodržiavali osobnú hygienu:

- pravidelne si umývali ruky mydlom a tečúcou vodou po dobu minimálne 20 až 60 sekúnd alebo dezinfekčným gelom

- zakrývali si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní

- nekýchali do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky

- použitú vreckovku ihneď vyhodili do uzavretej odpadovej nádoby

Zabezpečte častejšie čistenie a následnú kontrolu čistoty pracovného prostredia a obzvlášť zdieľaných pracovných prostriedkov (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl, pracovné náradie a pod.).

Kým sa neujasní epidemiologická situácia, obmedzte služobné cesty zamestnancov do krajín s výskytom COVID 19. Na porady a komunikáciu využívajte predovšetkým telekonferenčné prenosy. Rizikovými krajinami aktuálne sú Taliansko, Čína, Japonsko, Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro však k nim môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.

Upozornite svojich blízkych, aby v situáciách, keď im to ich práca umožňuje, pri stretnutiach s klientmi, partnermi či kolegami zakaždým dodržiavali osobný odstup (najmenej 1 meter), a zbytočne nepodávali ruku ako pozdrav.

Dôležité upozornenie

·         Nie každé ochorenie s kašľom, horúčkou, sťaženým dýchaním, bolesťou svalov a kĺbov je automaticky COVID 19. Ak ste neboli v zasiahnutých krajinách, ani ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili a máte vyššie spomenuté príznaky, ide s veľkou pravdepodobnosťou o iné akútne respiračné ochorenie alebo chrípku.

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na internetovej stránke www.procare.sk/koronavirus.

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Utorok:

Kedd:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Streda:

Szerda:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00

nestránkový deň

nem hivatalos nap

V prípade návštevy úradu vstupujte do budovy s vhodnou ochranou tváre!

Do priestorov kancelárií a knižnice vstupujte po jednom!

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020