Aktuality

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotnícta SR - Dôležité

 25.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19
vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej, na základe
záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4
písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z., § 7, 20 a 25 zákona č. 4211994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 42/1994 Z.
z.")

nariaďuje nasledovné
opatrenie:


Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do
odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích
ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)


Zároveň na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23.
marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva osoby staršie
ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad
za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia) a to v čase od 9. hod. do 12. hod.

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Utorok:

Kedd:

08:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Streda:

Szerda:

08:00 - 11:00 12:30 - 16:30

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00 - nestránkový deň

                    -nem hivatalos nap

                         

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020


                                                                          

Kalendár podujatí - 2020


10.04.2020 - Veľký piatok

12.04.2020 - Veľkonočná nedeľa

13.04.2020 - Veľkonočný pondelok

09.05.2020 - Vatra pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom

10.05.2019 - Deň matiek

30.06.2020 - Slávnostné ukončenie školského roka

25.07.2020 - Deň obce Rudná 2020

29.08.2020 - Výstup na Tureckú

02.09.2020 - Začiatok školského roka

30.10.2020 - Deň úcty k starším

01.11.2020 - Sviatok všetkých svätých

06.12.2020 - Obecný Mikuláš

11.12.2020 - Vianočné posedenie

18.12.2020 - Vianočná akadémia

24.12.2020 - Štedrý deň

25.12.2020 - Prvý sviatok Vianočný

26.12.2020 - Druhý sviatok Vianočný

31.12.2020 - Silvester - Privítanie nového roka

**plán podujatí na rok 2020 je len orientačný. Zmena niektorých termínov je vyhradená.