Aktuality

Usmernenie obce Rudná pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

 07.04.2020

Usmernenie obce Rudná v súvislosti s ochorením COVID-19 pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Obec Rudná

na základe Opatrenia hlavného hygienika o prerušení prevádzky všetkých druhov škôl, Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o prerušení vyučovania vo všetkých druhoch škôl a o prerušení činnosti vybraných druhov školských zariadení  zo dňa 12. marca 2020 a Rozhodnutia ministra školstva číslo:  2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení,

vydáva usmernenie

pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Za mesiac apríl a ďalšie mesiace, až do odvolania prerušenia vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení, zákonný zástupca príspevok neuhrádza.

V Rudnej, dňa  7. apríla 2020

                                                                                    Mgr. Henrieta Horváthová

                                                                                               starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Utorok:

Kedd:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Streda:

Szerda:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00

nestránkový deň

nem hivatalos nap

V prípade návštevy úradu vstupujte do budovy s vhodnou ochranou tváre!

Do priestorov kancelárií a knižnice vstupujte po jednom!

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020