Aktuality

OZNAM - Verejný vodovod

 05.05.2020

Vážení občania!

Vzhľadom na to, že sa v našej obci postupne buduje verejný vodovod vás žiadame, aby ste sa čo najviac pripojili na túto sieť v záujme vašej, ale i ostatných. V rámci spolupráce s VVS, a.s. pobočkou Rožňava disponujeme so zoznam pripojených občanov, ale aj tých nepripojených. Čísla nás veľmi nepotešili, keďže číslo nepripojených prevažuje číslo pripojených občanov. V takomto prípade, ak bude málo občanov pripojených

NEBUDE VÝSTAVBA VEREJNÉHO VODOVODU V OSTATNÝCH ČASTIACH OBCE POKRAČOVAŤ!

Pevne veríme, že sa ešte v priebehu tohto roka pripojí čo najviac občanov. Spolu to zvládneme. Ak sme to začali, tak to už aj dokončime! Občania ostatných častí obce, kde ešte verejný vodovod nie je, sa vám neskôr určite poďakujú, pretože oni možno chcú mať pripojenú vodu.

NÁVOD NA TO, AKO SA PRIPOJIŤ:

Žiadosť o pripojenie - voda

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
   - Doklad totožnosti
   - Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
   - List vlastníctva
   - Parcelný snímok z pozemkovej evidencie
  - Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
   - Čestné vyhlásenie (napr. ak je nehnuteľnosť/pozemok/šachta v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako žiadateľa)
   - Projektovú dokumentáciu prípojky

2. podpísať (žiadosti/zmluvy vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
  - žiadosť (pripojenie, zaevidovanie pripojenia)
​  - zmluva o dielo

Všetky informácie nájdete na stránke Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Utorok:

Kedd:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Streda:

Szerda:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00

nestránkový deň

nem hivatalos nap

V prípade návštevy úradu vstupujte do budovy s vhodnou ochranou tváre!

Do priestorov kancelárií a knižnice vstupujte po jednom!

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020