Aktuality

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 - výsledky volieb pre obec Rudná

 10.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018 pre obec Rudná

volebné obdobie: 2018-2022

volebný okrsok č.1

-STAROSTA OBCE-

                  

Za starostu obce Rudná s najväčším počtom hlasov bol/bola zvolený/á:     

por.č. meno priezvisko titul počet hlasov
1. Henrieta Horváthová Mgr. 235

Nasledujúci v poradí sú:

por.č. meno priezvisko titul počet hlasov
2. Ildikó Iglaiová 167
3. Erik Tokár 16
4. Branko Kurian 5

-ČLENOVIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA-

podľa poradia

Za členov obecného zastupiteľstva boli podľa poradia získaných hlasov zvolení: 

por.č. meno priezvisko titul počet hlasov
1. Ján Rabas Ing. 280
2. Norbert Čapó Bc. 264
3. Csaba Ádám 175
4. Alexander Renčok 169
5. Róbert  Burkovský 154

Náhradníci podľa poradia získaných hlasov sú:

por.č. meno priezvisko titul počet hlasov
6. Robert Szöllös Ing. 134
7. Peter Burkovský 132
8. Branko Kurian 119
9. Erik Tokár 102
0. Henrieta Horváthová Mgr. 311


Celkový počet hlasov bol 424, z toho 1 neplatný.

Účasť v Komunálnych voľbách bola 69% z počtu oprávnených voličov. 


Önkormányzati választások 2018 - Rudna község

2018-2022

Szavazási körzet: 1.

-A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE-

Rudna polgármesterének 235 érvényes szavazattal Mgr. Horváth Henrieta lett megválasztva.

A következö jelöltek szavazat szerint:

2. Iglai Ildikó - 167 szavazat

3. Tokár Erik - 16 szavazat

4. Kurian Branko - 5 szavazat

-A KÉPVISELÖ TESTÜLET-

A képviselö testület tagjai szavazat szerint:

1. Ing. Rabas Ján - 280 szavazat

2. Bc. Čapó Norbert - 264 szavazat

3. Ádám Csaba - 175 szavazat

4. Renčok Alexander - 169 szavazat

5. Burkovský Róbert - 154 szavazat

És a helyettesítö képviselök szavazat szerint:

6. Ing. Szöllös Robert - 134 szavazat

7. Burkovský Peter - 132 szavazat

8. Kurian Branko - 119 szavazat

9. Tokár  Erik - 102 szavazat

0. Mgr. Horváth Henrieta - 311 szavazat

A szavazatok teljes száma: 424, abból 1 nem érvényes.

A szavazásban résztvett 69% Rudnai választópolgár.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 13:00 13:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 11:30 - nestránkový

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018 

                                                                                   

SME AJ NA FACEBOOKU

Našu MŠ nájdete TU


Kalendár podujatí - 2018

*NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ*

10.11.2018 - Komunálne voľby

06.12.2018 - Mikuláš v Materskej škole

8.12.2018 - Prechod Náučným chodníkom Turecká