Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
rekonštrukcia vyhliadkovej veže Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ondrej Hatvanský-Britakov
4318.56 €
objednávka nabijačky Odb.: Obec Rudná
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
186.90 €
Dodávka a montáž bleskozvodu na budovu Materskej školy Rudná č. 19 Odb.: Obec Rudná
Dod.: RELES ELEKTRO s. r. o.
5200.00 €
Rekonštrukcia sociálnych miestností - toaliet dámskych aj pánskych v šatni v športovom areáli Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ondrej Gembický - zámočník
2500.00 €
Položenie zámkovej dlažby v športovom areáli Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ondrej Gembický - zámočník
5411.11 €
rekonštrukčné práce na budove šatne TJ Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ondrej Gembický - zámočník
2000.00 €
Vykonanie odbornej pomoci a činnosti vo verejnom obstarávaní na premet zákazky s názvom "Výstavba multifunkčného ihriska Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: APJ Consulting s. r. o.
800.00 €
Vykonanie odbornej pomoci a činnosti vo verejnom obstarávaní na premet zákazky s názvom "Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: APJ Consulting s. r. o.
800.00 €
Stavebné úpravy a udržiavacie práce na miestnej komunikácii s p. č. 728 v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Inžinierske stavby a. s.
22366.51 €
vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom "Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku - Obec Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Helena Gyuréková
4100.00 €
vyhotovenie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane spracovania všetkých požadovaných príloh pre projekt "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: SGS - Consulting s. r. o.
500.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby na projekt "Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ing. Marta Tomková - T.D. LINE
700.00 €
Vykonanie odbornej pomoci a činnosti vo verejnom obstarávaní na zákazku "Rekonštrukcia materskej školy Rudná 19" Odb.: Obec Rudná
Dod.: ABIZ s. r. o.
0.00 €
verejné obstarávanie na výber dodávateľa na projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Rudná" - súp. č. 301 Odb.: Obec Rudná
Dod.: ABIZ s. r. o.
1700.00 €
prepracovanie projektu na rekonštrukciu budovy so súpisným číslom 301 (bývalá MŠ) Odb.: Obec Rudná
Dod.: PROARCH, s. r. o. POPRAD
0.00 €
Spracovanie ŽoNFP ku projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej MŠ Odb.: Obec Rudná
Dod.: SeGa trading s. r. o.
1020.00 €
spracovanie žiadosti o nenávratné prostriedky z Environmentálneho fondu - výzva L3 ku projektu Rekonštrukcia MŠ Rudná 19 Odb.: Obec Rudná
Dod.: SeGa trading s. r. o.
600.00 €
vypracovanie projektového energetického hodnotenia pre stavbu MŠ Rudná, Rudná 19 Odb.: Obec Rudná
Dod.: AIP projekt, s. r. o.
700.00 €
Energetický audit a projektové energetické vyhodnotenie budovy pre prestavbu bývalej MŠ Odb.: Obec Rudná
Dod.: EEE - AuditCert, s. r. o.
1360.00 €
návrh a spracovanie projektu na Sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, konzultácie pri VO, konzultácie počas implementácie projektu Odb.: Obec Rudná
Dod.: SGS - Consulting s. r. o.
700.00 €
spracovanie žiadosti o NFP na Rekonštrukciu MŠ Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: BALUR s. r. o.
1200.00 €
poradenské služby ku čerpaniu Euro fondov Odb.: Obec Rudná
Dod.: SeGa trading s. r. o.
500.00 €
Verejné obstarávanie na výber dodávateľa na výstavbu Multifunkčného ihriska Odb.: Obec Rudná
Dod.: ABIZ s. r. o.
1600.00 €
Vypracovanie ŽoNFP na výstavbu Multifunkčného ihriska 40x20m v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: SeGa trading s. r. o.
1200.00 €
vypracovanie ŽoNFP na modernizáciu verejného osvetlenia Odb.: Obec Rudná
Dod.: SARA-R Slovakia, s. r. o.
1200.00 €
výškopisné a polohopisné zameranie obce pre projekt splaškovej kanalizácie Odb.: Obec Rudná
Dod.: Geoplán, spol. s r. o.
6000.00 €
Vysprávky popraskaných stien domu smútku z vnútornej aj vonkajšej strany, vymaľovanie obvodových stien domu smútku Odb.: Obec Rudná
Dod.: IMMI-SOPKO IMRICH
1001.00 €
Vysprávky popraskaných stien domu smútku z vnútornej aj vonkajšej strany, vymaľovanie obvodových stien domu smútku Dod.: IMMI-SOPKO IMRICH
1001.00 €
Spracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na akciu "Rekonštrukcia MŠ Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Helena Gyuréková
3840.00 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:00 - 11:30 - nestránkový

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2019  

                                                                                     

  SME AJ NA FACEBOOKU

  Našu MŠ nájdete TU


  Kalendár podujatí - 2019

  *NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ*

  18.10.2019 - Deň úcty k starším

  01.11.2019 - Sviatok všetkých svätých

  06.12.2019 - Obecný Mikuláš

  20.12.2019 - Vianočná akadémia MŠ

  31.12.2019 - Spoločné privítanie nového roka 2020