NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA

Na tejto stránke sa môžete dozvedieť veľa zaujímavostí o školstve v najšej obci.

Nájdete tu:

  • Aktuality v MŠ
  • Zoznam žiakov MŠ
  • Zoznam zamestnancov MŠ
  • Históriu školstva v našej obci
  • Súčastnosť 
  • Všetko potrebné pre zápis dieťaťa do škôlky
  • a veľa iných zaujímavých skutočností


Zoznam žiakov

Zoznam detí, navštevujúcich materskú školu v roku 2019/2020 - informácie sú k dispozícii na stránke www.msrudna.edupage.org


 

Zamestnanci MŠ

por. č. meno a priezvisko mobil e-mail
1. Erika GONOSOVÁ 0902966250 mrsrudna@obecrudna.sk riaditeľka MŠ
2. Štefánia MĚCHUROVÁ 0902966253 msrudna@azet.sk učiteľka 
3. Mária KRAJLIKOVÁ výdaj stravy

 

História školstva v našej obci

Materská škola v obci Rudná, bola založená v roku 1948. Nebola v samostatnej budove, ale nachádzala sa v malej miestnosti školy. Počet zapísaných detí bol 21, stoličky a hračky si donášali deti z domu. Prvou výchovnou pracovníčkou bola Emília Dovalová, pestúnkou Margita Eleková. Zariadenie a prvé hračky dostala materská škola v roku 1949. V školskom roku 1949-1950 bola výchovnou pracovníčkou p.Benasiková, neskôr Júlia Varjúová. Pestúnkami boli p. Dúlová, Gotthardtová, Kiššová, Cirbusová, Paličková. V školskom roku 1952-1953 nastúpila do MŠ p. učiteľka Margita Orbánová z Krásnohorského Podhradia. O päť rokov neskôr, bola postavená v akcii „Z“ prístavba ku kultúrnemu domu, ktorá slúžila ako nová materská škola. Pozostávala z učebne, predsiene a malej miestnosti, ktorá slúžila ako byt pre učiteľku. V školskom roku 1956-1957 riaditeľstvo prevzala p. učiteľka Jolana Fuššyová- Renčoková, ktorá v materskej škole pracovala 35.rokov. Počet zapísaných detí bol 56, starostlivosť o deti bola 6-hodinová. Vyučovanie prebiehalo v maďarskom jazyku. V školskom roku 1965 bola otvorená druhá trieda s vyučovacím jazykom slovenským. Počet zapísaných detí bol 60. V slovenskej triede začala vyučovať Oľga Jarzmiková a v roku 1967 nastúpila p. učiteľka Mária Jungová. V roku 1971 bola schválená žiadosť rodičov o zriadení novej materskej školy z kapacitných dôvodov. Od železorudných baní sa odkúpil dom. MNV- Rudná a ONV-odbor školstva Rožňava prispel na rekonštrukciu MŠ 1 300 000 Kčs. Materská škola bola jednotriedna s celodennou starostlivosťou a prevádzkovou dobou od 7.00hod-17.00.hod. V materskej škole postupne pracovali p. učiteľky: Kohuláková, Marčoková, Popálená, Gonosová. V roku 1991 po 35 rokoch práce s deťmi, odišla do dôchodku p.riaditeľka Jolana Renčoková a na miesto riaditeľky bola vymenovaná Erika Gonosová. Učiteľkou sa stala Daša Danielová-Vasasová. Materská škola podliehala pod Školskú správu, neskôr pod Odbor školstva. V roku 2003 pre nízky počet detí sa prevádzka materskej školy presťahovala do budovy Základnej školy, kde pôsobí do dnes.

 

Súčasnosť

Zriaďovateľom materskej školy je obec Rudná, ktorá je maximálne ústretová vo všetkých oblastiach rozvoja MŠ. Starostkou obce je p. Mgr. Henrieta Horváthová, riaditeľkou materskej školy je p. Erika Gonosová a učiteľkou p. Daša Vasasová. Materská škola je jednotriedna s prevádzkovou dobou od 6.30hod-16.00 hod. Za celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole, rodič uhrádza mesačný príspevok vo výške 10€- deti s trvalým pobytom v Rudnej a 14€-dochádzajúce deti. Do triedneho fondu prispievajú rodičia 3€ za dieťa, každý kalendárny mesiac. Strava sa donáša zo školskej kuchyne Rožňavské Bystré.

Každoročne pripravujeme a realizujeme niekoľko podujatí a akcií, ako napr.:

-Program z príležitosti „Úcty k starším“

-Vyrezávanie tekvíc / v spolupráci s rodičmi /

-Príchod Mikuláša / v spolupráci s obcou /

-Vianočné posedenie

-Detská zimná olympiáda

-Karneval

-Divadlo Actores v našej MŠ

-Vystúpenie z príležitosti „Dňa matiek“

-MDD a športový deň s hasičmi

-Návšteva motorkárov v MŠ

-Výlety

-Rozlúčka s veľkými deťmi

Počas školského roka sú detičky aktívne, šikovné a k pripravovaným aktivitám pristupujú so záujmom a zvedavosťou. Staršie deti majú zodpovedný prístup k edukácii. Pracujeme  s digitálnymi technológiami /interaktívna tabuľa a programy rozvíjajúce myslenie, tvorivosť, fantáziu, logiku../. Ale prioritou je zážitkové učenie. Deti zaujímajú  hlavne pokusy: Topenie-tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie látok vo vode, sila-pohyb, magnetizmus, naklonená rovina, život v prírode, práca záchranárov, pečenie, stavanie...

Pri rôznych akciách spolupracujeme s Obecným úradom, rodičmi, materskou školou Rožňavské Bystré, so ZŠ-Zlatá, detským logopédom i psychológom.

 

Kontakty

Materská Škola

Rudná, č.19 

048 01 Rožňava

e-mail: msrudna@azet.sk 

           msrudna@obecrudna.sk   

tel./fax.: 058/ 732 19 86 - Obec Rudná

alebo:

Obec Rudná,

Rudná č. 69

048 01 Rožňava

e-mail: obec.rudna@stonline.sk

            info@obecrudna.sk

tel./fax.: 058/ 732 19 86

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Utorok:

Kedd:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Streda:

Szerda:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00

nestránkový deň

nem hivatalos nap

V prípade návštevy úradu vstupujte do budovy s vhodnou ochranou tváre!

Do priestorov kancelárií a knižnice vstupujte po jednom!

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020