Samospráva /Önkormányzat/

Adresa /Cím/ :                                                                                                          

Obecný úrad Rudná                                                                                       
Rudná 69
048 01 Rožňava

Telefón: +421 58 732 19 86


E-mailové kontakty nájdete v podstrane "Kontakt"

Email materskej školy /óvoda Email/:                         msrudna@azet.sk

Webová adresa materskej školy /www cím óvoda/ : www.msrudna.edupage.org


Orgány obce Rudná /önkormányzati hatóságok/


Starosta obce /Polgármester/ : Mgr. Henrieta Horváthová

Zástupca starostu obce /Polgármester helyettes/ : Bc. Norbert Čapó


Poslanci obecného zastupiteľstva /az önkormányzati hivatal képviselői/ :

  1. Ing. Ján Rabas
  2. Bc. Norbert Čapó
  3. Csaba Ádám
  4. Alexander Renčok
  5. Róbert Burkovský

Komisie /Bizottság/ :

  1. komisia na ochranu verejného záujmu /a közérdek védelmével foglalkozó bizottság/,
  2. komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností /a közrend védelmével és a panaszkezeléssel foglalkozó bizottság/
  3. komisia kultúry a športu /kulturális és sportbizottság/

SYMBOLY OBCE /A község szimbólumai/

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok:

Hétfõ:

08:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Utorok:

Kedd:

08:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Streda:

Szerda:

08:00 - 11:00 12:30 - 16:30

Štvrtok:

Csütörtök:

08:00 - 11:00 12:30 - 15:30

Piatok:

Péntek:

08:00 - 11:00 - nestránkový deň

                    -nem hivatalos nap

                         

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020


                                                                          

Kalendár podujatí - 2020


10.04.2020 - Veľký piatok

12.04.2020 - Veľkonočná nedeľa

13.04.2020 - Veľkonočný pondelok

09.05.2020 - Vatra pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom

10.05.2019 - Deň matiek

30.06.2020 - Slávnostné ukončenie školského roka

25.07.2020 - Deň obce Rudná 2020

29.08.2020 - Výstup na Tureckú

02.09.2020 - Začiatok školského roka

30.10.2020 - Deň úcty k starším

01.11.2020 - Sviatok všetkých svätých

06.12.2020 - Obecný Mikuláš

11.12.2020 - Vianočné posedenie

18.12.2020 - Vianočná akadémia

24.12.2020 - Štedrý deň

25.12.2020 - Prvý sviatok Vianočný

26.12.2020 - Druhý sviatok Vianočný

31.12.2020 - Silvester - Privítanie nového roka

**plán podujatí na rok 2020 je len orientačný. Zmena niektorých termínov je vyhradená.