Súčasnosť

Obec má Kultúrny dom, Knižnicu, Materskú školu, Dom smútku, plynofikáciu, vodovod je vo výstavbe. Obec nemá kanalizáciu a ČOV.

V obci sa nachádza predajňa potravín COOP JEDNOTA REVÚCA, pohostinstvá HELL PUB a Hostinec Fontána.

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu  745 
muži 376 
ženy 369
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 49,53
Veková štruktúra obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Trvale bývajúce vo veku 
predproduktívnom (0-14) 
produktívnom – muži (15-59) 83
produktívnom – ženy (15-59) 252
poproduktívnom – muži (60 a viac) 241
poproduktívnom – ženy (55 a viac)  71 
nezistenom 98
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku (v %)
predproduktívnom 11,14
produktívnom  68,17
poproduktívnom 22,69
Národnostné zloženie obyvateľstva podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu v tom národnosť: 745
slovenská 429
maďarská 258
rómska 7
česká 2
rusínska 0
ukrajinská 0
nemecká 0
iná 1
nezistená 48
Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev podľa sčítania obyvateľov v roku 2011
Rímskokatolícka  211
Evanjelická augburksého vyznania 112
Gréckokatolícka  10
Reformovaná kresťanská  133
Pravoslávna  0
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia  1
Evanjelická metodistická 13
Bratská jednota biskupov 0
Iné a nezistené 
Domový a bytový fond podľa sčítania domov a bytov v roku 2011
Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení spolu)  297
Trvale obývané domy  245
z toho rodinné domy  245
Neobývané domy  52
Byty spolu 297
Trvale obývané byty  245
z toho v rodinných domoch  245
Neobývané byty 52
Úroveň bývania
Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt trvale bývajúcich osôb  3
m2 obytnej plochy  68.20 
obytných miestností  4,02
Priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu 22,7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 13:00 13:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 13:00 13:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 11:30 - nestránkový

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019  

                                                                                   

SME AJ NA FACEBOOKU

Našu MŠ nájdete TU


Kalendár podujatí - 2019

*NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ*

31.08.2019 - Výstup na Tureckú

02.09.2019 - Začiatok školského roka 2019/2020

25.10.2019 - Deň úcty k starším

01.11.2019 - Sviatok všetkých svätých

06.12.2019 - Obecný Mikuláš

20.12.2019 - Vianočná akadémia MŠ

31.12.2019 - Spoločné privítanie nového roka 2020