Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rudná a Koronavírus

Dátum najbližšieho testovania: 18.04.2021, nedeľa
Čas najbližšieho testovania: 08:00 - 11:40 a 13:00 - 15:40
Miesto výkonu odberov: Obecný úrad Rudná, park
Typ testovania: Antigénové testovanie
Odkaz na odberné miesto: kliknite sem

Forma oznámenia výsledku testovania:

Potvrdenie o vykonaní testu v SJ
Objednávkový systém: nie

Telefón: +421 587 321 986
E-mail: corona@obecrudna.sk


ŽIVÝ PRENOS Z TESTOVANIA:

Prenos spúšťame v daný deň o 07:30 ráno. Informáciu o prenose už nebudeme zasielať na aplikáciu.


Údaje z posledného testovania v obci:

Pribudlo vykonaných Ag Testov: 230 celkom:  2951
Pribudlo pozitívne testovaných vzoriek: 0 celkom:  21
Počet vydaných potvrdení o vykonaní testu: 230 celkom:   2951
Percentuálna pozitivita z posledného testovania: 0,00% celkom:  0,71%
Aktualizácia: 15:30 10.04.2021

SOM POZITÍVNY! ČO TERAZ?

#Čo mám robiť, keď som COVID pozitívny?

#Aké mám povinnosti od absolvovania testu do oznámenia o pozitívnom/negatívnom výsledku?

#Aké mám povinnosti, po oznámení pozitívneho výsledku testu?

#Kedy a za akých podmienok môžem opustiť domácu izoláciu?


BOL SOM V KONTAKTE S POZITÍVNYM! ČO MÁM ROBIŤ?!

#Čo je úzky kontakt?

#Karanténa po úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou? Ako?

#Pozitívny v spoločnej domácnosti


Poučenia

#Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti

#Poučenie pre osoby s negatívnym výsledkom vyšetrenia


Čo je úzky kontakt?

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

 • boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
 • boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
 • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo
 • osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky,

Karanténa po úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou? Ako? 

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie
Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Povinnosť karantény (rovnako tak ani testovania) sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných troch mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19, nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia a má o prekonaní ochorenia COVID-19 doklad podľa prílohy tejto vyhlášky.

Čo ak je pozitívne testovaný so mnou v spoločnej domácnosti?

V prípade stáleho kontaktu osoby s osobou pozitívnou na ochorenie žijúcou s ňou v spoločnej domácnosti sa za posledný deň kontaktu považuje:

ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,
ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.


Čo mám robiť, keď som COVID pozitívny?

Osoba pozitívna na ochorenie je osoba, ktorej bol oznámený pozitívny výsledok testu, a to od momentu oznámenia pozitívneho výsledku testu do momentu ukončenia izolácie.

Zo zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Aké mám povinnosti od absolvovania testu do oznámenia o pozitívnom/negatívnom výsledku?

V období od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia pozitívneho výsledku testu je osoba povinná obmedziť kontakt s inými osobami a dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

Aké mám povinnosti, po oznámení pozitívneho výsledku testu?

Po oznámení pozitívneho výsledku testu sa danej osobe nariaďuje:

 • dodržiavať izoláciu,
 • zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu,
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,
 • bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu.
 • pri opustení miesta izolácie v nevyhnutných prípadoch musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Kedy a za akých podmienok môžem opustiť domácu izoláciu?

Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,
 • odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

Zrušená možnosť opustenia miesta izolácie na čas spojený s nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb.


Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti

Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a aj ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE minimálne 14 dní (aj keď boli testovaní ako negatívni).

Informujte o pozitivite Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii. • Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.

Ak máte závažné príznaky: opakované vzostupy teploty nad 39 st. C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – č. 155.

Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom výteru z nosohltana (alebo pre začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania) 14 dní od kontaktu s Vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore a bez ochrany horných dýchacích ciest.

Vaša domáca izolácia trvá minimálne 14 dní od odberu na COVID-19, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, strata chuti....). O konečnej dĺžke karantény rozhodne Váš všeobecný lekár.

Karanténa osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie. (Odporúčame im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, najskôr na 8. deň od kontaktu s Vami. Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie).

• Ak ste COVID-19 pozitívny, Vy ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti a Vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať počas izolácie a karantény, okrem: prípadu núdze, pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Nesmiete: chodiť na verejné miesta, kultúrne spoločenské a športové udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod. s výnimkou pohrebov), používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.

Vstup do domu/bytu, kde ste v izolácii, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.

• Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.

• V prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám. • Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom.

• Viac informácií o aktuálnych vyhláškach a opatreniach na stránkach:

www.korona.gov.skwww.uvzsr.sk.


Poučenie pre osoby s negatívnym výsledkom vyšetrenia

Správajte sa zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania:

- noste rúško

- dodržujte odstupy

- používajte dezinfekciu na ruky

- často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate

- čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými ľuďmi – aj v exteriéri

Váš negatívny test neznamená, že nie ste infikovaný, môžete už byť v inkubačnej dobe ochorenia.

• Sledujte svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch (teplota, kašeľ, strata čuchu, strata chuti, dýchavičnosť....) bezodkladne kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.

• Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (2 dni pred jej pozitívnym testovaním alebo pred začiatkom jej klinických príznakov), musíte ostať v karanténe, aj keď výsledok Vášho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny.

• Odporúčame Vám opakovane sa zúčastniť testovania najskôr na 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 min. bez ochrany horných dýchacích ciest vo vnútornom priestore.

• Vaša karanténa trvá minimálne 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, a to aj v prípade, že Váš test bol na 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou negatívny.

• Informujte o svojom kontakte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) alebo lekára miestne príslušného VUC, alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

zdroj: https://korona.gov.sk