Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

OZNÁMENIE


Na Slovensku sa v roku 2021 sa po desiatich rokoch opäť uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB).
Toto sčítanie je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov.


Sčítanie je rozdelené na dve etapy a to:


1. sčítanie domov a bytov, ktoré už prebieha od 1. júna 2020 a potrvá do 12. februára 2021

2. sčítanie obyvateľov, ktoré sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021


Historicky prvýkrát sa SODB na Slovensku uskutoční výlučne elektronickou formou.
Prvú etapu, sčítanie domov a bytov zabezpečujú výlučne mestá a obce a správcovia bytových domov.
Druhá etapa sčítania, sčítanie obyvateľov, sa uskutoční formou samosčítania, čo znamená, že podľa zákona je každý obyvateľ obce povinný sčítať sa sám, alebo prostredníctvom zákonného zástupcu cez elektronický formulár.

Podľa § 3 písm. a) zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov obyvateľom je:

1. štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky

2. občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,

3. štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.


V prípade, že obyvateľ nedisponuje počítačom, alebo nemá prístup k internetu, sčítať sa bude možné aj na tzv. kontaktnom mieste, ktoré bude zriadené na

OBECNOM ÚRADE V RUDNEJ.

Tu bude k dispozícii aj asistent sčítania, ktorý v prípade potreby pomôže obyvateľom pri samosčítaní.

Obyvatelia s obmedzenou mobilitou, ktorí nedisponujú prostriedkami pre elektronické samosčítanie a nevedia sa dostaviť ani na kontaktné miesto, môžu v dobe od 15. februára 2021 požiadať na obecnom úrade telefonicky, prípadne prostredníctvom inej osoby o poskytnutie mobilného sčítacieho asistenta, ktorý im poskytne pomoc pri sčítaní priamo v ich bydlisku.

Podrobné informácie o sčítaní obyvateľov a kontaktné údaje (telefónne čísla, e-mailové adresy) v prípade záujmu obyvateľov o ďalšie informácie ohľadne SODB ako aj pre účely nahlasovania požiadaviek na mobilných asistentov zverejní Obec Rudná po obdržaní metodických pokynov od Štatistického úradu SR.

Povinnosť obyvateľa sčítať sa je stanovená zákonom č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa obyvateľ dopúšťa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť uložená pokuta.