Jelen

A községben van kultúrház, könyvtár, óvoda, gyászház, gázellátás, vízellátás.

A faluban nincs csatorna és szennyvíztisztító telep.

A faluban van egy élelmiszerbolt, a HELL PUB és a Hostinec Fontána vendéglök.

Állandó lakónépesség a 2011. évi népszámlálás szerint:

 • Összes állandó népesség 745
 • férfiak 376
 • nők 369
 • az állandó lakhelyű nők aránya 49,53%

A népesség korszerkezete a 2011. évi népszámlálás szerint

Állandóan életkorban él

 • pre-produktív (0-14) 83.
 • produktív - férfiak (15–59) 252
 • produktív - nők (15–59) 241
 • posztproduktív - férfiak (60 éves és idősebbek) 71
 • posztproduktív nők (55 éves és idősebbek) 98
 • azonosítatlan

Az állandó lakos aránya az életkorban (%)

 • előproduktív 11.14
 • produktív 68.17
 • utómunka 22.69

A népesség etnikai összetétele a 2011. évi népszámlálás szerint

 • Állandó népesség: teljes nemzetiség: 745
 • Szlovák 429
 • Magyar 258
 • Roma 7
 • Cseh 2
 • Ruszin 0
 • Ukrán 0
 • Német 0
 • egyéb 1
 • nincs azonosítva 48

Vallás - egyház a 2011-es népszámlálás szerint

 • Római katolikus 211
 • Evangélikus Augsburgi gyónás 112. sz
 • Görög katolikus 10
 • Református keresztény 133
 • Ortodox 0
 • Jehova Tanúi 1
 • Evangélikus metodista 13
 • Püspöki Testvériség 0
 • Egyéb és nem azonosított

Lakásállomány a házak és lakások 2011. évi összeírásának megfelelően

 • Házak (a teljes szállást is beleértve) 297
 • Állandóan lakott házak 245
 • ebből családi házak 245
 • Lakatlan házak 52
 • Lakások összesen 297
 • Állandóan lakott lakások 245
 • ebből családi házakban 245
 • Nem lakott lakások 52

Ház szintje

 • A tartósan lakó személyek 1 állandóan lakott lakására jutó átlagos szám 1
 • m2 lakóterület 68,20
 • nappali szobák 4.02
 • Az egy főre jutó lakótér átlagos m2-száma 22,7