Jelen

A községben van kultúrház, könyvtár, óvoda, gyászház, gázellátás, vízellátás.

A faluban nincs csatorna és szennyvíztisztító telep.

A faluban van egy élelmiszerbolt és a Fontána vendéglő.

Állandó lakónépesség a 2021. évi népszámlálás szerint:

 • Összes állandó népesség 704
 • férfiak 358
 • nők 346
 • az állandó lakhelyű nők aránya 49,15%

A népesség korszerkezete a 2022. évi népszámlálás szerint

Állandóan életkorban él

 • pre-produktív (0-14): 86
 • produktív (15–59): 468
 • posztproduktív (65 éves és idősebbek): 150

Az állandó lakos aránya az életkorban (%)

 • előproduktív: 12,22
 • produktív: 66,48
 • utómunka: 21,31

A népesség etnikai összetétele a 2021. évi népszámlálás szerint

 • Állandó népesség: teljes nemzetiség: 704
 • Szlovák: 516
 • Magyar: 180
 • Roma: 1
 • Cseh: 1
 • Ruszin: 0
 • Ukrán: 0
 • Német: 3
 • Görög: 1
 • Zsidó: 1
 • Egyéb: 0
 • Nincs azonosítva: 1

Vallás - egyház a 2021-es népszámlálás szerint

 • Római katolikus: 153
 • Evangélikus Augsburgi gyónás: 115
 • Görög katolikus: 11
 • Református keresztény: 89
 • Ortodox: 1
 • Jehova Tanúi: 1
 • Evangélikus metodista: 3
 • Püspöki Testvériség: 0
 • Zsidó közösség: 1
 • Ad hoc mozgalmak: 3
 • Csehszlovák huszita templom: 1
 • Egyéb és nem azonosított: 4

Lakásállomány a házak és lakások 2021. évi összeírásának megfelelően

 • Házak (a teljes szállást is beleértve): 316
 • Állandóan lakott házak: 306
 • Ebből családi házak: 306
 • Lakások összesen: 319
 • Állandóan lakott lakások: 309
 • Ebből családi házakban: 309