Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Bohužiaľ, aj takíto sme...

 07.04.2021

Dňa 06.04.2021 obecný úrad v Rudnej obdŕžal podnet na vznikajúcu čiernu skládku v obci.

V podnete Zelený Agent píše:

"Vážená pani starostka a vedenie obce.

Týmto spôsobom oficiálne podávam podnet na trestné oznámenie z podozrenia zo spáchania trestného činu proti životnému prostrediu a to § 302 Neoprávnené nakladanie s odpadmi na doposiaľ neznámeho páchateľa, ktorý neoprávnené vytvoril skládku odpadu v lesnom poraste v tesnej blízkosti za hornou autobusovou zástavkou, na začiatku turistického chodníka vedľa prístupovej cesty do Úrbárského lesa medzi rodinnými domami v časti medzi novou a starou ončou.

Táto skládka sa neustále zväčšuje a vzniknutá škoda na jej odstránenie je najmänej nie malá.

Ďalej ako občan obce a spoluvlastník Úrbárského lesa sa cítim byť pohoršeny z tohoto protizákonneho konania zjavne nášho(našich) spolubčana, ktorý túto nelegálnu skládku odpadu zriadil a neustále ju systematicky zväčšuje.

Je to zahanbujúce, že niekto je takto ľahostajný a nezodpovedný k prírode, najmä ak je to možno v jeho tesnej blízkosti.

Z toho dôvodu som sa rozhodol oficiálne podať tento podnet na obecnú stránku.

S úctou k prírode, Zelený agent."

Stanovisko obce Rudná k tejto veci je nasledovné:

Vážený Zelený agent.

Obec Rudná v spolupráci s Urbárskou spoločnosťou, na ktorej pozemku sa predmetná skládka nachádzka, váš podnet postupuje orgánom činným v testnom konaní, nakoľko takéto počínanie občana / občanov je neprípustné a dochádza  k porušovaniu zákona o ochrane životného prostredia. Orgány činné v trestnom konaní následne vyhodnotia, či sa jedná o priestupok alebo o trestný čin.

Ďakujeme za Váš podnet.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >