Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 29)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2 rekonštrukcia vyhliadkovej veže Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ondrej Hatvanský-Britakov
4318.56 €
1 objednávka nabijačky Odb.: Obec Rudná
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
186.9 €
4/2018 Dodávka a montáž bleskozvodu na budovu Materskej školy Rudná č. 19 Odb.: Obec Rudná
Dod.: RELES ELEKTRO s. r. o.
5200 €
3/2018 Rekonštrukcia sociálnych miestností - toaliet dámskych aj pánskych v šatni v športovom areáli Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ondrej Gembický - zámočník
2500 €
2/2018 Položenie zámkovej dlažby v športovom areáli Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ondrej Gembický - zámočník
5411.11 €
1/2018 rekonštrukčné práce na budove šatne TJ Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ondrej Gembický - zámočník
2000 €
142017 Vykonanie odbornej pomoci a činnosti vo verejnom obstarávaní na premet zákazky s názvom "Výstavba multifunkčného ihriska Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: APJ Consulting s. r. o.
800 €
13/2017 Vykonanie odbornej pomoci a činnosti vo verejnom obstarávaní na premet zákazky s názvom "Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: APJ Consulting s. r. o.
800 €
12/2017 Stavebné úpravy a udržiavacie práce na miestnej komunikácii s p. č. 728 v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Inžinierske stavby a. s.
22366.51 €
11/2017 vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom "Stavebné úpravy a modernizácia domu smútku - Obec Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Helena Gyuréková
4100 €
10/2017 vyhotovenie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane spracovania všetkých požadovaných príloh pre projekt "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: SGS - Consulting s. r. o.
500 €
9/2017 vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby na projekt "Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ing. Marta Tomková - T.D. LINE
700 €
8/2017 Vykonanie odbornej pomoci a činnosti vo verejnom obstarávaní na zákazku "Rekonštrukcia materskej školy Rudná 19" Odb.: Obec Rudná
Dod.: ABIZ s. r. o.
0 €
7/2017 verejné obstarávanie na výber dodávateľa na projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Rudná" - súp. č. 301 Odb.: Obec Rudná
Dod.: ABIZ s. r. o.
1700 €
6/2017 prepracovanie projektu na rekonštrukciu budovy so súpisným číslom 301 (bývalá MŠ) Odb.: Obec Rudná
Dod.: PROARCH, s. r. o. POPRAD
0 €
5/2017 Spracovanie ŽoNFP ku projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalej MŠ Odb.: Obec Rudná
Dod.: SeGa trading s. r. o.
1020 €
3/2017 spracovanie žiadosti o nenávratné prostriedky z Environmentálneho fondu - výzva L3 ku projektu Rekonštrukcia MŠ Rudná 19 Odb.: Obec Rudná
Dod.: SeGa trading s. r. o.
600 €
2/2017 vypracovanie projektového energetického hodnotenia pre stavbu MŠ Rudná, Rudná 19 Odb.: Obec Rudná
Dod.: AIP projekt, s. r. o.
700 €
1/2017 Energetický audit a projektové energetické vyhodnotenie budovy pre prestavbu bývalej MŠ Odb.: Obec Rudná
Dod.: EEE - AuditCert, s. r. o.
1360 €
5/2016 návrh a spracovanie projektu na Sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, konzultácie pri VO, konzultácie počas implementácie projektu Odb.: Obec Rudná
Dod.: SGS - Consulting s. r. o.
700 €
Generované portálom Uradne.sk