Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 213)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 1 zmena čísla účtu Odb.: Obec Rudná
Dod.: Environmentálny fond
0 €
072KE660007 realizácia aktivít projektu "Rozšírenie vodovodu v obci Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
481 618.76 €
05 24 03 nakladanie s nebezpečným odpadom Odb.: Obec Rudná
Dod.: Brantner Gemer s. r. o.
0 €
03062024 zabezpečenie hudobnej produkcie v rámci podujatia „Deň obce spojený s dňom detí Rudná“ Odb.: Obec Rudná
Dod.: Štefan Bojszko
1 100 €
- 16/2024 umiestnenie reklamnej tabule počas podujatia "Deň obce a deň detí" Odb.: Brantner Gemer s. r. o.
Dod.: Obec Rudná
100 €
KRHZ-KE-VO-267/2024 bezplatné užívanie hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka 4x2 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
66 489 €
01/2024 vypracovanie strategického dokumentu - PHRSR na roky 2024 – 2030 v rozsahu podľa vstupnej správy Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mgr. Florián Emӧdi
740.80 €
16042024 predaj pozemku v zmysle § 9a ods. 15 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Odb.: Stanislav Strmeň
Dod.: Obec Rudná
120 €
08042024 poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mesto Rožňava
0 €
2409489141 skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rudná
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
78.17 €
Generované portálom Uradne.sk