Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 196)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č. 1 financovanie bežných výdavkov obce Odb.: Obec Rudná
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
110 000 €
08/2023 odohranie divadelného predstavenia Odb.: Obec Rudná
Dod.: Divadlo Thália Színház
2 500 €
12122023 dodávka plynu podľa podmienok k zmluve Odb.: Obec Rudná
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
0 €
23/43/010/108 pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
12 22 03 - 6 nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Rudná
Dod.: Brantner Gemer s. r. o.
0 €
23-311-01639 divadelné predstavenie Divadla Thália Színház Odb.: Obec Rudná
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
2 000 €
2409231078 skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Rudná
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54.76 €
23/43/054/1571 Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1 201.20 €
12 22 03 - 5 prenájom nádob na BRO - navýšenie počtu Odb.: Obec Rudná
Dod.: Brantner Gemer s. r. o.
0 €
19092023 servisný prenájom rohoží Odb.: Obec Rudná
Dod.: Lindström, s.r.o.
323 €
24082023 určenie a zriadenie spoločného školského obvodu Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mesto Rožňava
0 €
511/47/2023/IÚ vypožičanie PD "Rudná - rozšírenie vodovodu II. etapa" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
0 €
17/2023 predvedenie divadelného predstavenia výkonnými umelcami Odb.: Obec Rudná
Dod.: Divadlo Thália Színház
2 000 €
460/41/2023/IÚ postúpenie práv a povinností stavebníka súvisiacich s výkonom funkcie stavebníka na časť stavby "Rudná - rozšírenie vodovodu, II. etapa" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
0 €
11072023 systém združeného nakladania s použitými prenosnými a priemyselnými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Rudná
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0 €
300623-MST-2 vyhotovenie ŽoNFP, vykonanie VO Odb.: Obec Rudná
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
2 376 €
VP/23/04773/001 udelenie súhlasu - licencie - Deň obce spojený s Dňom detí Odb.: Obec Rudná
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
5 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Rudná
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
0 €
27/2023 umiestnenie reklamnej tabule počas podujanie "Deň obce" Odb.: Brantner Gemer s. r. o.
Dod.: Obec Rudná
100 €
1 zmena lehôt Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
Generované portálom Uradne.sk