Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 107)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/2020 prenájom pozemku Odb.: Boglárka Benöová
Dod.: Obec Rudná
1 €
13082020 poskytnutie finanč. prostriedkov - Kostol Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Rudná
Dod.: Obec Rudná
500 €
03082020 poskytnutie finanč. prostriedkov pre CVČ Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mesto Rožňava
03/2020 Rekonštrukcia Domu Smútku Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ondrej Gembický - zámočník
7980 €
2/2020 Rekonštrukčné práce na budove Materskej školy Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: Mikuláš Pardon
25269.67 €
08062020 kúpa pozemku Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ing. Dionýz Dobos
1 €
MC03062020 Webstránka, doména www.obecrudna.sk Odb.: Obec Rudná
Dod.: webex.digital s.r.o.
648 €
1/2020 stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: SzTEL s. r. o.
31491.08 €
072003 poskytnutie služby - zber, preprava BIO odpadu Odb.: Obec Rudná
Dod.: Brantner Gemer s. r. o.
0 €
3200739 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Rudná
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
20/43/054/174 finančný príspevok "Cesta na trh práce 3" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2811.37 €
PHZ-OPK1-2019-003282 Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
29916.53 €
20/43/054/106 fin.príspevok -projekt Cesta na trh práce č.3 Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3600.64 €
19/43/052/464 príspevok na aktivač.činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
93.12 €
KRHZ-KE-577/2019 výpožička hasičského auta IVECO Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
108457 €
1/2019 predaj parcely KN-C 114/01 Odb.: Boglárka Benöová
Dod.: Obec Rudná
165 €
2407092153 poistenie stavieb TJ, vyhliadková veža,poist.všeobec.zodpov.za škodu Odb.: Obec Rudná
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a. s.
896.72 €
25/2019 nájom plochy na reklamné účely Odb.: Obec Rudná
Dod.: Brantner Gemer s. r. o.
200 €
dohoda č. 19/43/012/53 aktivácia uchádzačov o zamestanie Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
19/43/054/41 o zabezpečení podm. na zapracovanie dlhodobo nezam Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
93.12 €