Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 126)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21/43/054/580 príspevok - menšie obec. služby - aktivačná činnosť Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2489.28 €
1628779049 Služby pevnej VoIP siete 058 / 2028 921 - 923 Odb.: Obec Rudná
Dod.: VM Telecom, s. r. o.
7 €
15/2021 prenajatie plochy na umiestnenie reklamnej tabule s logom Nájomcu Odb.: Brantner Gemer, spol. s r. o.
Dod.: Obec Rudná
200 €
3/2021 obnova povrchu miestnej komunikácie v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: COLAS Slovakia, a.s.
24ZVS00000658805 Zmena amperickej hodnoty hlavného ističa v RE- ihrisko na 40A - MRK Odb.: Obec Rudná
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
131 €
2143054439 projekt "Cesta na trh práce 3" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3347.92 €
08 21 03 zber a výkup oddelene zbieraných zložiek kom. opdadu Odb.: Obec Rudná
Dod.: Brantner Gemer, spol. s r. o.
07 21 03 nakladanie s komunálnym odpadom Odb.: Obec Rudná
Dod.: Brantner Gemer, spol. s r. o.
21/43/054/27 príspevok na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2489.28 €
č. 3/2021 obnova povrchu miestnej komunikácie v obci Rudná Odb.: Obec Rudná
Dod.: COLAS Slovakia, a.s.
93737.26 €
6/2021 odborná prax Odb.: Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Dod.: Obec Rudná
zmluva č. 321 0808 dotácia na zabezpečenie mat.-techn. vybavenia DHZO Odb.: Obec Rudná
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
02/2021 Rekonštrukcia dreveného domčeka v miestnom parku Odb.: Obec Rudná
Dod.: Klampiarstvo - Čapó s. r. o.
8272.3 €
12/2020 vypožičanie tabletu a SIM karty Odb.: Obec Rudná
Dod.: Štatistický úrad SR
2/2021 projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Rudná" Odb.: Obec Rudná
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
1/21 Testovanie COVID19 - 2021 - Odvoz, preprava a zneškodnenie biologického odpadu z testovania Odb.: Obec Rudná
Dod.: RAMEKO, s.r.o.
80 €
22.12.2020 aktivácia uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
14.12.2020 dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rudná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
12/2020 vypožičanie tabletu a SIM karty - sčítavanie obyvateľov Odb.: Obec Rudná
Dod.: Štatistický úrad SR
8/2020 prenájom pozemku Odb.: Boglárka Benöová
Dod.: Obec Rudná
1 €
Generované portálom Uradne.sk