Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zoznam kontaktných spojení

Zamestnanci obecného úradu

         

Mgr. Henrieta Horváthová

Starostka obce

mob.: 0907 386 078

tel.: 058 2028 923

e-mail: starosta@obecrudna.sk

e-mail: henrieta.horvathova@obecrudna.sk

         

Ing. Ján Rabas

Zástupca starostky obce

mob.: 0918 333 276

tel.: -

e-mail: jan.rabas@obecrudna.sk

         

Jarmila Kissová

Sekretariát starostky obce
Referentka pre ekonomické, personálne a mzdové záležitosti

mob.: 0911 966 254

tel.: 058 7321 986

e-mail: sekretariat@obecrudna.sk

e-mail: jarmila.kissova@obecrudna.sk

         

Ildikó Bukovičová

Refrentka pre koordináciu aktivačných prác,
pre styk s UPSVaR a vedúca ZPOZ.

mob.: 0911 966 252

tel.: 058 2028 922

e-mail: ildiko.bukovicova@obecrudna.sk

         

Roland Ondrej

Referent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a
kultúrne podujatia obce.
S
právca webu a informačných technológií.

mob.: 0911 548 827

tel.: 058 2028 921

e-mail: roland.ondrej@obecrudna.sk

e-mail: admin@obecrudna.sk

Naďa Vanyová

Referentka pre miestne dane a poplatky,
evidenciu obyvateľov a podateľňu.

mob.: 0908 901 230

tel.: 058 7321 986 klapka č. 105

e-mail: podatelna@obecrudna.sk

e-mail: nada.vanyova@obecrudna.sk

         

Zuzana Vanyová

Obecná knižnica

Štvrtok od 13:00 do 17:00

mob.: -

tel.: 058 7321 986 klapka č. 110

e-mail: kniznica@obecrudna.skZamestnanci Materskej školy

Erika Gonosová

Riaditeľka materskej školy                              

mob.: +421 902 966 250

tel.: +421 58 732 1986 - kl.č. 109

e-mail: erika.gonosova@obecrudna.sk

Štefánia Měchurová

Učiteľka materskej školy                                 

mob.: +421 902 966 253

tel.: +421 58 732 1986 - kl.č. 109

e-mail: stefania.mechurova@obecrudna.sk

Mária Krajliková

Školníčka                                                            

mob.:

tel.: +421 58 732 1986 - kl.č. 209

e-mail: maria.krajlikova@obecrudna.sk

Šport