Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zoznam kontaktných spojení

OBECNÝ ÚRAD


Obecný úrad Rudná
Rudná 69, 048 01 Rožňava

tel. ústredňa: +421 58 / 7321 986
e-mail: obecnyurad@obecrudna.sk

Meno Telefón Mobil Email
starosta obce
Mgr. Henrieta Horváthová +421 58 / 2028 923 +421 907 386 078 henrieta.horvathova@obecrudna.sk
zástupca starostu obce
Ing. Ján Rabas +421 918 333 276 jan.rabas@obecrudna.sk
podateľňa, všeobecná a vnútorná správa, registratúra, dane a poplatky
Naďa Vanyová +421 58 / 2028 922 +421 902 966 251 nada.vanyova@obecrudna.sk
mzdy, účtovníctvo, fakturácia a styk s bankou
Jarmila Kissová +421 58 / 7321 986 +421 911 966 254 jarmila.kissova@obecrudna.sk
komunikácia, rozhlas, informačné systémy a webová stránka obce
Roland Ondrej +421 58 / 2028 921 +421 911 548 827 roland.ondrej@obecrudna.sk
styk s ÚPSVaR, ZPOZ, koordinátor UoZ
Ildikó Bukovičová +421 58 / 2028 922 +421 911 966 252 ildiko.bukovicova@obecrudna.sk
obecná knižnica
Zuzana Vanyová klapka 110 zuzana.vanyova@obecrudna.sk

MATERSKÁ ŠKOLA


Materská škola Rudná
Rudná 19, 048 01 Rožňava

tel. ústredňa: +421 58 / 7321 986
e-mail: msrudna@obecrudna.sk

Meno Telefón Mobil Email
riaditeľka materskej školy
Erika Gonosová klapka 200 +421 902 966 250 erika.gonosova@obecrudna.sk
učiteľka
Štefánia Měchurová klapka 200 +421 902 966 253 stefania.mechurova@obecrudna.sk
prevádzková zamestnankyňa
Mária Krajliková klapka 201 maria.krajlikova@obecrudna.sk