Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Krátkodobý prenájom priestorov OcÚ

Obecný úrad v Rudnej ponúka širokej verejnosti priestory pre krátkodobý prenájom:

Spoločenskú sálu obecného úradu – celková kapacita 120 miset na sedenie pri stoloch

(sála, WC, javisko, vestibul)

Kongresovú sálu – celková kapacita 50 miest na sedenie pri stoloch

(sála,  WC, vestibul)

Kuchynku spolu so zariadením na poschodí

Sálu hasičskej zbrojnice s kuchynkou – celková kapacita 50 miest na sedenie pri stoloch

Priestory futbalového štadiónu -  na športové účely v letnom (nevykurovacom) období –

 (šatne, WC, priestory bufetu, rozhlasovňa)

Cenník prenájmu priestorov:

O B E C N Ý  Ú R A D

Spoločenská sála

 • vykurovacia sezóna pre podnikateľov 50€/deň
 • vykurovacia sezóna pre obyvateľov obce 30€/deň
 • bez vykurovania pre podnikateľov 30€/deň
 • bez vykurovania pre obyvateľov obce 20€/deň

Kongresová sála

 • vykurovacia sezóna pre podnikateľov 30€/deň
 • vykurovacia sezóna pre obyvateľov obce 20€/deň
 • bez vykurovania pre podnikateľov 20€/deň
 • bez vykurovania pre obyvateľov obce 10€/deň

Kuchynka so zariadením

 • s vykurovaním aj bez vykurovania pre podnikateľov 10€/deň
 • s vykurovaním aj bez vykurovania pre obyvateľov obce 5€/deň

H A S I Č S K Á  Z B R O J N I C A

Sála hasičskej zbrojnice aj s kuchynkou 

 • vykurovacia sezóna pre podnikateľov 30€/deň
 • vykurovacia sezóna pre obyvateľov obce 20€/deň
 • bez vykurovania pre podnikateľov 15€/deň
 • bez vykurovania pre obyvateľov obce 10€/deň

F U T B A L O V Ý  Š T A D I Ó N

Prenájom priestorov futbalového štadióna – ! BEZ KÚRENIA ! 

 • pre podnikateľov 10€/deň
 • pre obyvateľov obce 5€/deň

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie: Počas volieb alebo počas obecnej akcie v priestoroch OcÚ nie je možný prenájom priestorov na obecnom úrade.

Pri záujme o krátkodobý prenájom priestorov si prosíme vopred overte voľnosť termínu. O rezerváciu priestorov môžete požiadať:

Telefonicky: 058 / 732 19 86 

E-mailom: obecnyurad@obecrudna.sk

Do žiadosti o rezerváciu prostredníctvom e-mailu nezabudnite uviesť presný termín (čas od – do, dátum od – do), účel prenájmu, osobné údaje (meno, priezvisko, adresa) a kontakt na Vás, prostredníctvom ktorého Vám obratom zašleme cenovú kalkuláciu prenájmu, zmluvu o krátkodobom prenájme nebytových priestorov a potvrdenie o voľnosti/rezervácii termínu.