Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Krátkodobý prenájom priestorov OcÚ

Obecný úrad v Rudnej ponúka širokej verejnosti priestory pre krátkodobý prenájom:

Spoločenskú sálu Obecného úradu – celková kapacita 120 na sedenie pri stoloch

(sála, WC, javisko, šatne)

Zasadaciu miestnosť / kongresovú sálu – celková kapacita 50 ľudí na sedenie pri stoloch

( WC,  šatne)

Kuchynku spolu so zariadením na poschodí

Sálu hasičskej zbrojnice s kuchynkou – celková kapacita 50 ľudí na sedenie pri stoloch

(sála, kuchynka, WC)

Priestory futbalového štadiónu -  na športové účely v letnom (nevykurovacom) období –

 (šatne, WC, priestory bufetu, rozhlasovňa)

Naďalej ponúkame služby:

Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase – obvykle v pracovné dni medzi 14:30 a 15:30, alebo podľa potreby

Služby vykonávané obecným traktorom pre obyvateľov obce

Cenník prenájmu priestorov:

O B E C N Ý  Ú R A D

Spoločenská sála Obecného úradu –  (ObÚ, Rudná 69, 048 01, I. poschodie č.d. 105)

 • vykurovacia sezóna pre podnikateľov 50€/deň
 • vykurovacia sezóna pre obyvateľov obce 30€/deň
 • bez vykurovania pre podnikateľov 30€/deň
 • bez vykurovania pre obyvateľov obce 20€/deň

Zasadacia miestnosť / kongresová sála – (ObÚ, Rudná 69, 048 01, I. poschodie č.d. 102)

 • vykurovacia sezóna pre podnikateľov 30€/deň
 • vykurovacia sezóna pre obyvateľov obce 20€/deň
 • bez vykurovania pre podnikateľov 20€/deň
 • bez vykurovania pre obyvateľov obce 10€/deň

Kuchynka so zariadením – (ObÚ, Rudná 69, 048 01, I. poschodie č.d. 104)

 • s vykurovaním aj bez vykurovania pre podnikateľov 10€/deň
 • s vykurovaním aj bez vykurovania pre obyvateľov obce 5€/deň

H A S I Č S K Á  Z B R O J N I C A

Sála hasičskej zbrojnice aj s kuchynkou – (HasZ, Rudná 71, 048 01, I. poschodie č.d. 102)

 • vykurovacia sezóna pre podnikateľov 30€/deň
 • vykurovacia sezóna pre obyvateľov obce 20€/deň
 • bez vykurovania pre podnikateľov 15€/deň
 • bez vykurovania pre obyvateľov obce 10€/deň

F U T B A L O V Ý  Š T A D I Ó N

Prenájom priestorov futbalového štadióna – ! BEZ KÚRENIA ! - (ŠA, Rudná 121, 048 01)

 • pre podnikateľov 10€/deň
 • pre obyvateľov obce 5€/deň

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie: Počas volieb alebo počas obecnej akcie v priestoroch ObÚ nie je možný prenájom priestorov na Obecnom úrade.

Pri záujme o krátkodobý prenájom priestorov si prosíme vopred overte voľnosť termínu. O rezerváciu priestorov na rok 2020 môžete požiadať :

Telefonicky: 058 / 732 19 86,

E-mailom: sekretariat@obecrudna.sk

Do žiadosti o rezerváciu prostredníctvom e-mailu nezabudnite uviesť presný termín (čas od – do, dátum od – do), účel prenájmu sály, osobné údaje (meno, priezvisko, adresa) a kontakt na vás, prostredníctvom ktorého vám obratom zašleme cenovú kalkuláciu prenájmu sály, zmluvu a potvrdenie o voľnosti/rezervácii termínu.

Údaje aktuálne ku dňu: 01.01.2020