Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školstvo

V oblasti školstva sú prvé záznamy po r. 1849, kedy vzniká obecná škola a prvým učiteľom v obci bol Jozef Lengyel, rožňavský čižmár. Škola je v prevádzke do r. 1874, kedy reformovaná cirkev zriaďuje cirkevnú školu a táto je prevádzkovaná do roku 1890. V tomto roku ušiel učiteľ Illés Ferenc a obec ostáva bez učiteľa 12 rokov. V tomto období určitá časť detí chodila do školy do Brzotína a zbytok sa nevzdeláva. V r. 1902 konečne štát zriaďuje školu v bývalej budove školy ref. cirkvi a vyučuje sa tu i naďalej maďarsky. Od tohto roku až do oslobodenia tu pôsobilo celkom 28 učiteľov. V r. 1928 sa postavila nová škola. Po oslobodení od 19. apríla 1945 sa stáva riaditeľom školy Dezider Fuleky a do roku 1973 tu pôsobilo 27 učiteľov. Riaditeľmi sa neskôr stávajú Ondrej Macák, Blanka Kurianová, Ondrej Breznen, Valika Kotelesová, Alena Sčotková s vychovávateľkou Erikou Pacešovou. Základná škola bola pre nedostatok žiakov v roku 2004, po ukončení školského roka 2003/2004 zatvorená. Začiatkom 50. tich rokov začína v obci pôsobiť i materská škola, kde od roku 1953 sa stáva riaditeľkou Jolana Renčoková a od roku 1991 tu pôsobia riaditeľka Erika Gonosová a učiteľka Dáša Vasasová, ktorú v roku 2020 nahradila učiteľka pochádzajúca z Plešivca, Štefánia Měchurová.