Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Demografické údaje

Demografické údaje

ku 31.12.2020

ku 31.12.2021

Počet obyvateľov prihlásených na trvalom pobyte:

705

704

Z toho občanov nad 15 rokov:

618

620

Z toho detí do 15 rokov:

87

84               

Priemerný vek občana:

44,61 roka

44,90 rokaPREHĽAD OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA:

                                                                                         

ku 31.12.2020

ku 31.12.2021

Deti do 15 rokov

Dievčatá:

39

38

Chlapci:

48

46

Spolu:

87

84


                                                                                         

ku 31.12.2020

ku 31.12.2021

Mládež od 15 do 18 rokov 

Dievčatá:

6

5

Chlapci:

7

6

Spolu:

13

11     


                                                                                        

ku 31.12.2020

ku 31.12.2021

Dospelí

Ženy:

302

302

Muži:

303

307

Spolu:                   

605

609


ZMENY V STAVE OBYVATEĽSTVA OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

                                                                                         

ku 31.12.2020

ku 31.12.2021

Prihlásení:

18

 20

Dospelí:

6

16

Deti:

12

4

Narodení:

10

2

Odhlásení:

17

5

Zomrelí:

13

11

Celkový prírastok:    

12

4


NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE OBČANOV OBCE RUDNÁ:

                                                                                         

ku 31.12. 2020

ku 31.12.2021

Slovenská                                              

70,78%

70,74%

Dospelí:

418

421

Deti:

8

77

Spolu:

499

498


                                                                                        

ku 31.12 .2020

ku 31.12.2021

Česká                                        

0,28%

0,28%

Dospelí:

2

2

Deti:

0

0

Spolu:

2

2


Ukrajinská                                                 

0,00%

Dospelí:

0

Deti:

0

Spolu:

0


Ruská                                        

0,00%

Dospelí:

0

Deti:

0

Spolu:

0


Poľská                                       

0,00%

Dospelí:

0

Deti:

0

Spolu:

0


                                                                                     

ku 31.12..2020

ku 31.12.2021

Maďarská                                               

28,79%

 28,84%

Dospelí:

197

196

Deti:

6

7

Spolu:

203

203


Nemecká                                            

0,00%  

Dospelí:

0

Deti:

0

Spolu:

0


Rusínska                                             

0,00%  

Dospelí:

0

Deti:

0

Spolu:

0


Rómska                                       

0,00%

Dospelí:

0

Deti:

0

Spolu:

0


                                                                                            

ku 31.12.2020

ku 31.12.2021

Iná:                                                 

0,14%

0,14%

Dospelí:

1

1

Deti:

0

0

Spolu:

1

1


Obecný úrad Rudná, Naďa Vanyová - referát evidencie obyvateľstva

Údaje sú aktuálne ku dňu31.12.2021 23:59 hod.