Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Demografické údaje

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE RUDNÁ

k 31.12.2021

k 31.12.2022

Počet obyvateľov prihlásených na trvalom pobyte:

704

693

Z toho občanov nad 15 rokov:

620

605

Z toho detí do 15 rokov:

84

88

Priemerný vek občana:

44,90 roka

44,93 roka


PREHĽAD OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA:

Deti do 15 rokov                                                                           

k 31.12.2021

k 31.12.2022

Dievčatá:

38

43

Chlapci:

46

45

Spolu:

84

88


Mládež od 15 do 18 rokov                                                             

k 31.12.2021

k 31.12.2022

Dievčatá:

5

5

Chlapci:

6

4

Spolu:

11

9


Dospelí                                                                                                     

k 31.12.2021

k 31.12.2022

Ženy:

302

296

Muži:

307

300

Spolu:                   

609

596


ZMENY V STAVE OBYVATEĽOV ZA OBDOBIE

OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

                                                                                         

k 31.12.2021

k 31.12.2022

Prihlásení:                                                                                           

20

 22

Dospelí:

16

12

Deti:

4

10

Narodení:

2

4

Odhlásení:

5

13

Zomrelí:

11

17

Celkový úbytok:    

4

8


NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE OBČANOV OBCE RUDNÁ:

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti v obci Rudná zverejnená na:

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-narodnosti/OB/SK0428526215/OB