Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Demografické údaje

ku 01.06.2020 ku 31.12.2020
Počet obyvateľov prihlásených na trvalom pobyte: 718 705
Z toho občanov nad 15 rokov: 630 618
Z toho detí do 15 rokov: 88 87                  
Priemerný vek občana: 44,39 roka 44,61 roka


PREHĽAD OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA:

                                                                                          ku 01.06.2020 ku 31.12.2020
Deti do 15 rokov
Dievčatá: 43 39  
Chlapci: 45 48
Spolu: 88 87

                                                                                          ku 01.06.2020 ku 31.12.2020
Mládež od 15 do 18 rokov 
Dievčatá: 5 6
Chlapci: 12 7
Spolu: 17 13       

                                                                                         ku 01.06.2020 ku 31.12.2020
Dospelí
Ženy: 312 302
Muži: 301 303
Spolu:                    613 605

ZMENY V STAVE OBYVATEĽSTVA OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

                                                                                          ku 01.06.2020 ku 31.12.2020
Prihlásení: 8 18   
Dospelí: 0 6
Deti: 8 12
Narodení: 7 10
Odhlásení: 4 17
Zomrelí: 4 13
Celkový úbytok:     12

NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE OBČANOV OBCE RUDNÁ:

                                                                                          ku 01.06.2020 ku 31.12.2020
Slovenská                                               70,33% 70,78% 
Dospelí: 423 418
Deti: 82 81
Spolu: 505 499

                                                                                         ku 01.06.2020 ku 31.12.2020
Česká                                         0,28% 0,28%
Dospelí: 2 2
Deti: 0 0
Spolu: 2 2

Ukrajinská                                                  0,00%....
Dospelí: 0
Deti: 0
Spolu: 0

Ruská                                         0,00%
Dospelí: 0
Deti: 0
Spolu: 0

Poľská                                        0,00%
Dospelí: 0
Deti: 0
Spolu: 0

                                                                                      ku 01.06.2020 ku 31.12.2020
Maďarská                                                29,25% 28,79% 
Dospelí: 204 197
Deti: 6 6
Spolu: 210 203

Nemecká                                             0,00%  
Dospelí: 0
Deti: 0
Spolu: 0

Rusínska                                              0,00%  
Dospelí: 0
Deti: 0
Spolu: 0

Rómska                                        0,00%
Dospelí: 0
Deti: 0
Spolu: 0

                                                                                             ku 01.06.2020 ku 31.12.2020
Iná:                                                  0,14% 0,14%
Dospelí: 1 1
Deti: 0 0
Spolu: 1 1

Údaje sú aktuálne ku dňu: 31.12.2020 12:07 hod.