Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrudna.sk spravuje Obec Rudná je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rudná

Adresa / cím /:


Obecný úrad Rudná
Rudná 69
048 01 Rožňava

IČO / azonosító szám  /: 00328774

Samosprávny kraj / önkormányzati régió / : Košický
Okres / járás /: Rožňava
Región / régió /: Horný Gemer 
Počet obyvateľov / lakosság száma /: 749
Rozloha / terület  / : 749 ha
Prvá písomná zmienka / elsö írásbeli említés / : v roku 1219

Všeobecné informácie / általános információk / : info@obecrudna.sk

Obecný úrad / községi hivatal / :  obecnyurad@obecrudna.sk
Podateľňa / fogadási iroda / : podatelna@obecrudna.sk
Starosta / polgármester / : starosta@obecrudna.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla / weboldal töltése / : admin@obecrudna.sk

Sekretariát / titkárság /
Tel.:
 +421 58 732 19 86

E-mail: sekretariat@obecrudna.sk

Kompetencie / kompetenciók / :
Obec Rudná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rudná je zriadený na Mestskom úrade vRožňave

A Rudnai építészeti hivatal a Rozsnyai városi hivatalban van létrehozva.

Technický prevádzkovateľ webstránky / weboldal mükodtetö / :

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk