Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Rudná
Sídlo verejného obstarávateľa: Rudná 69, 048 01 Rožňava

IČO:

DIČ:

00328774

2020937138

Číslo účtu: 2454154257 / 0200
IBAN: SK76 0200 0000 0024 5415 4257
BIC: SUBASKBX
Štatutárny zástupca: Ildikó Iglaiová
Kontaktná osoba: Ildikó Iglaiová
E-mail: obecnyurad@obecrudna.sk
Telefón:
Mobil:
+421 58 732 19 86
+421 911 966 254
Číslo elektronickej schránky : E0005582507
Profil obce na uvo.gov.sk Kliknite pre presmerovanie

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Zákazky s nízkymi hodnotami

Súhrnné správy