Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Územný plán obce

Územný plán obce Rudná

V prípade problémov so zobrazením územného plánu kliknite prosím sem.

Textová časť územného plánu sa nachádza pod grafickou časťou v dolnej časti stránky

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia

Komplexný urbanistický návrh

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie

Zásobovanie elektrickou energiou a plynom, telekomunikácie

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

Územný plán obce Rudná - textová časť