Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Splatnosť miestnych daní - výzva

 22.09.2022

Obec Rudná
ako správca miestnych daní upozorňuje občanov, že

30. septembra 2022

je termín poslednej splátky dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady na rok 2022

Vyzývame všetky daňové subjekty, aby nezabudli uhradiť daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady na rok 2022.

Zároveň vyzývame daňovníkov, ktorí majú nedoplatky z predchádzajúcich období, aby čo najskôr splnili svoje daňové povinnosti.

Upozorňujeme daňovníkov, že ak nezaplatia splatnú sumu dane najneskôr v deň splatnosti, sú v omeškaní, stávajú sa daňovými dlžníkmi a správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť úrok z omeškania.

Zároveň je správca dane nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania.

Ďakujeme za pochopenie!

Bližšie informácie:

e-mail: jarmila.kissova@obecrudna.sk

mobil: 0911 966 254


Obec Rudná, 22. 9. 2022, Roland Ondrej -  administrátor internetového portálu obce


Zoznam aktualít: