Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Spojené voľby 2022 - informácia o špeciálnom spôsobe hlasovania

 16.10.2022

V spojených komunálnych a regionálnych župných voľbách v roku 2022 umožňuje hlasovanie pozitívnym voličom zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Telefónne číslo pre nahlasovanie požiadaviek o špeciálne hlasovanie:
058 / 202 89 22

 

Som COVID – 19 pozitívny, ale chcem vo voľbách hlasovať. Čo mám robiť?

Pozitivita testu na ochorenie COVID-19 nie je prekážkou v práve voliť. Pozitívny volič sa však nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, preto musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, teda o hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky.Volič, ktorý má príznaky ochorenia alebo mu bolo testom ochorenie potvrdené môže výlučne telefonicky v týždni od 24.10.2022 (pondelok) do 28.10.2022 (piatok) najneskôr do 12:00 hodiny požiadať zapisovateľku miestnej volebnej komisie o špeciálny spôsob hlasovania.Zapisovateľka tak na základe žiadosti voliča prevedie zápis do tzv. špeciálneho zoznamu voličov, kde musí uviesť nasledovné:

  • Meno a priezvisko voliča,
  • rodné číslo voliča,
  • adresu voliča,
  • adresu, na ktorej volič žiada vykonanie hlasovania špeciálnym spôsobom (ak je však totožná s adresou trvalého pobytu sa tento údaj neuvádza),
  • telefonický kontakt.

Volič požaduje špeciálne hlasovanie pre obe voľby samostatne.

Ak má volič v rodine členov, ktorí sú s pozitívnym voličom v kontakte, resp. v spoločnej domácnosti, aj tí členovia vykonajú hlasovanie špeciálnym spôsobom. Každého takéhoto voliča musí zapisovateľka evidovať samostatne.

V piatok, 28.10.2022 sa po 12:00 hod. odovzdáva hlásenie o počte voličov, ktorí požiadali o voľbu špeciálnym spôsobom okresnému úradu, teda už po 12:00 hodine nebude možné zapisovať požiadavky o špeciálny spôsob hlasovania.

Pozor! Hlasovanie mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej schránky) prebieha bez zmeny, tam sa môžu voliči, najmä starší, menej mobilný občania nahlasovať aj v deň konania volieb. Bližšie informácie o bežnom hlasovaní do prenosnej volebnej schránky nájdete tu.

V deň volieb kontaktuje všetkých voličov, ktorí požiadali o špeciálne hlasovanie špeciálna volebná komisia, ktorá s nimi dohodne všetky ďalšie podrobnosti.


Obec Rudná, 16. 10. 2022, Roland Ondrej -  administrátor internetového portálu obce


Zoznam aktualít: