Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Svetový deň vody - 22. marec 2023

 20.03.2023

Pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca 2023 budú mať obyvatelia, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, opäť možnosť preveriť si kvalitu vody z domových studní v ukazovateli dusičnany. Ako aj v minulosti, i tentoraz bezplatne. Túto službu ponúka VVS, a.s. už 14 rokov a z roka na rok ju využíva stále viac zákazníkov.

https://vodarne.eu/medialne-centrum/aktuality/oslavte-svetovy-den-vody-2023-s-vychodoslovenskou-vodarenskou-spolocnostou,-a.s.

Rozbory budú vykonávané vo všetkých zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. Na rozbor stačí doručiť minimálne 3dcl vody zo studne odobratej v ten istý deň a v čistej sklenenej alebo plastovej fľaši. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste. Jedna osoba môže na analýzu priniesť maximálne 3 vzorky.

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 budú v dňoch 20. až 24. marca 2023 odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8:00 do 14:00 hod. záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach 0905 507 642 a 058/7323257,58, klapka 116 poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

https://www.ruvzrv.sk/22-marec-svetovy-den-vody/


Zoznam aktualít: