Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Žiadosť o súčinnosť - invázne druhy drevín, rastlín

 14.03.2023

Na základe zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia

inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa

§ 3 ods. 2:

„vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať z pozemku

invázne nepôvodné druhy, starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo

ich šíreniu do susedných katastrálnych území“.

Odstraňovanie inváznych druhov sa má vykonávať v súlade s vyhláškou č. 450/2019 Z. z.

o spôsobe odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.


Zoznam aktualít: