Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OÚ RV- Plán preskúšania elektromotorických sirén na rok 2021

 19.05.2021

Po ukončení núdzového stavu v SR pokračujeme v skúškach sirén v roku 2021

Najbližšia skúška sirény v obci Rudná je naplánovaná na piatok, 11.06.2021 o 12:00 hod.

Podľa usmernenia sekcie KR MV SR číslo SKR-OOR2-2020/000023-008 zo dňa 27.11.2020 a v súlade s § 5 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme termíny plánovaného preskúšania prevádzkových systémov varovania v SR na rok 2021:

a) elektromotorické sirény ovládané miestne vykonajú všetky obce a mestá v okrese Rožňava v nižšie uvedených termínoch:

   11.jún     9.júl     12.august     10.september     8.október     12.november     10.december

Akustické preskúšanie sirén sa vykonáva vo vyššie uvedených termínoch v jednotnom čase o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom. Informovanie obyvateľstva sa vykonáva v čase skúšky oznamom v miestnych a mestských rozhlasoch a v informačných systémoch miestnych samospráv.


Zoznam článkov:

1 2 3 >