Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Otvorený list predstaviteľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

 19.07.2022

Vážený pán generálny riaditeľ, vážená pani riaditeľka závodu Rožňava,

Obec Rudná dňa 27.06.2022 prijala od nespokojných obyvateľov obce petíciu za dostavbu verejného vodovodu v rámci investičnej výstavby Rudná – rozšírenie vodovodu II. etapa.

Na uvedenú stavbu bol zmenený termín ukončenia stavby až do 31.12.2028, čo je absolútne neprípustné.

Ako starostka obce sa v plnej miere stotožňujem s názormi obyvateľov, ktorí túto petíciu podpísali a zároveň som si dovolila, v ich mene, Vás osloviť a tlmočiť ich požiadavku.

Dovoľte mi prosím priblížiť situáciu, v ktorej sa obyvatelia obce nachádzajú.

Stavba – vodovod II. etapa  je len čiastočne vybudovaná v obci. Stavba nie je dokončená na hlavnej ulici a v ulici, kde sa nachádza miestna materská škola, ktorá je plne funkčná a využívaná s maximálnym počtom detí.

Obyvatelia žijúci v rodinných domov na hlavnej ulici obce trpia dlhodobým nedostatkom pitnej vody v studniach. Hladina podzemnej vody je v týchto miestach nízka a pri dlhodobom suchom počasí je jej nedostatok.

Obyvatelia žijúci v rodinných domoch na ulici, kde sa nachádza materská škola majú obdobný problém. Na tejto ulici je viac rodinných domov, ktoré sú napojené na jednu studňu a dokonca je ich až sedem, ktoré čerpajú vodu z jednej studne. Tu pri suchom počasí hrozí kolaps.

V miestnej materskej škole je pretrvávajúci dlhoročný problém s kvalitou vody v studni. Niekoľko krát nám hrozilo zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rožňava zatvorenie materskej školy z dôvodu nevyhovujúcej pitnej vody. Voda sa musí pravidelne chlórovať. Ohrozujeme zdravie našich najmenších.

Mám vedomosť o tom, že už niekoľko domácností si dalo doviesť pitnú vodu do svojich studní a nádrží na vodu, niekoľko domácností splachuje svoje toalety dažďovou resp. nazberanou vodou, niekoľko domácností si perie svoje prádlo u svojich príbuzných, ktorí netrpia nedostatkom vody, atď.

Prichádzajú za mnou s požiadavkou o vysvetlenie situácie, a každí z nich mi dáva jedinú otázku – kedy bude voda. Niektorí sú neodbytní a vyhrážajú sa médiami.

     Vy, pán generálny riaditeľ aj Vy, pani riaditeľka,

veľmi dobre poznáte situáciu v obci, a moja odpoveď obyvateľom, že je nízke percento napojenosti na verejný vodovod v častiach obce, kde je táto možnosť, je nepostačujúca. 

Moja odpoveď obyvateľom, že bol COVID, a že je nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu stavby, tiež nepostačuje.

Je nepochopiteľné, že v 21. storočí nie je možné dostavať niečo, čo je už začaté a stojíme tri roky.

Tu nejde o stavbu nejakej budovy, či obchodného centra !

Tu ide o službu občanom, obyvateľom obce, ide o zabezpečenie najdôležitejšej životnej potreby pre ľudí !

Obyvatelia týchto častí obce, ako aj ja, Vás prosím o písomné stanovisko s odôvodnením, prečo sa od roku 2019 nepokračovalo vo výstavbe verejného vodovodu – II. etapa.

Ale dôvody, ktoré som uviedla ja, prosím neuvádzajte.

Mimochodom očakávam podobnú situáciu a nával nespokojných obyvateľov žijúcich v rodinných domov, na ktorých sa vzťahuje III. etapa rozšírenia verejného vodovodu.

Pevne verím, že som sa Vás neurazila týmto listom a pochopíte situáciu, v akej sa moji obyvatelia nachádzajú.

Ďakujem za Vašu skorú odpoveď, ktorú budem tlmočiť obyvateľom a veľmi radi by Vás privítali v našej obci, kde by ste im aj osobne vysvetlili dôvody, prečo „nie je voda“  a snáď by  pochopili aj Vaše argumenty.

Prajem všetko dobré v osobnom a aj v pracovnom živote a želám veľa  úspechov vo Vašich nových funkciách.

     S pozdravom

Mgr. Henrieta Horváthová
starostka obce Rudná


Obec Rudná, 19. 7. 2022, Mgr. Henrieta Horváthová -  starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >