Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o doručení písomnosti - J. Kardoš

 10.08.2022

Oznámenie o doručení písomnosti

      Obec Rudná oznamuje povinnému: Ján Kardoš, trvalý pobyt Rudná, že dňa 10.08.2022 mu bola na Obecný úrad Rudná doručená listová zásielka zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne – Rožňava.

      Uvedenú listovú zásielku si adresát môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr však do 24.08.2022

      Toto oznámenie je vyvesené od 10.08.2022 do 24.08.2022


Obec Rudná, 10. 8. 2022, Naďa Vanyová -  referentka pre miestne dane, poplatky a evidenciu obyvateľov


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >