Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o doručení písomnosti - J.KARDOŠ

 19.05.2023

Obec Rudná, zastúpená starostom obce – p. Ildikó Iglaiovou, oznamuje povinnému:

JÁN KARDOŠ, trvalý pobyt: obec Rudná,

že dňa 19.05.2023 mu bola na Obecný úrad Rudná doručená listová zásielka zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. – pobočka Rožňava.

      Uvedenú listovú zásielku si adresát môže vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín, najneskôr však do 05.06.2023.

      Toto oznámenie je vyvesené od 19.05.2023 do 05.06.2023.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 >