Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o doručení písomnosti - J.KARDOŠ

 08.11.2023

Obec Rudná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: JÁN KARDOŠtrvalý pobyt: obec Rudná

Písomnosť: od Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Rožňava

Miesto uloženia dodacieho dokladu: Obecný úrad Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Adresát si môže identifikátor doporučenej zásielky, ktorý je potrebné predložiť na pošte, prevziať na Obecnom úrade v Rudnej počas úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní (Slovenská pošta, Pošta Rožňava 1, Šafárikova 422, 048 01).

Toto oznámenie je vyvesené od 08.11.2023 do 25.11.2023.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >