Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o doručení písomnosti - J.KARDOSOVÁ

 15.05.2023

Obec Rudná, zastúpená starostom obce – p. Ildikó Iglaiovou, oznamuje povinnej:

JANA KARDOSOVÁ, trvalý pobyt: obec Rudná,

že dňa 15.05.2023 jej bola na Obecný úrad Rudná doručená listová zásielka zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. – pobočka Rožňava.

Uvedenú listovú zásielku si adresát môže vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín, najneskôr však do 31.05.2023.

Toto oznámenie je vyvesené od 15.05.2023 do 31.05.2023.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >