Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o doručení písomnosti - J.KARDOSOVÁ

 09.10.2023

Obec Rudná v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: JANA KARDOSOVÁtrvalý pobyt: obec Rudná

Písomnosť: od Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Rožňava

Miesto uloženia dodacieho dokladu: Obecný úrad Rudná, Rudná č. 69, 048 01

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 14 kalendárnych dní.

Toto oznámenie je vyvesené od 09.10.2023 do 23.10.2023.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >