Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

 18.07.2022

Obecné zastupiteľstvo v Rudnej podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 98/06072022 - OZ zo dňa 06.07.2022 určilo:


výkon funkcie starostu obce Rudná pre nové volebné obdobie r. 2022 - 2026 v rozsahu jedna (1,0), t. j. v plnom rozsahu.


Obec Rudná, 18. 7. 2022 , Roland Ondrej -  administrátor internetového portálu obce


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >