Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu - S. Mihaliková

 12.05.2022

O z n á m e n i e
o zrušení  ZÁZNAMU  trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu  v  R u d n e j   na návrh  vlastníkov nehnuteľnosti   podľa § 7 ods. 1 písm. f,  zákona č. 253  /1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

zrušila dňom

12.05.2022

záznam trvalého pobytu občana :

Silvia Mihalíková,

nar. 13.06.1977

Miestom nového trvalého pobytu menovanej je   R u d n á.

V Rudnej, dňa: 12.05.2022

Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 12.05.2022 

N. Vanyová

sp.č.  OcuRu - 123/2022


Obec Rudná, 12. 5. 2022, Naďa Vanyová -  referentka pre miestne dane, poplatky a evidenciu obyvateľov


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >