Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie zapisovateľky miestnej volebnej komisie k podávaniu kandidátnych listín

 16.08.2022

Naďa Vanyová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Rudná
Obecný úrad Rudná, kancelária prvého kontaktu, Rudná 69, 048 01


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022


O Z N Á M E N I E
o čerpaní dovolenky zapisovateľky miestnej volebnej komisie


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Rudná oznamuje kandidátom na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, že

v termíne od 22.08.2022 (pondelok) do 24.08.2022 (streda) vrátane

bude čerpať dovolenku.

Z tohto dôvodu žiadam všetkých, aby svoje kandidátne listiny nedoručovali vo vyššie uvedenom termíne.

Lehota pre doručenie kandidátnych listín je určená do 30. augusta 2022 do 23:59 hod.

Na kandidátne listiny doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Naďa Vanyová, v. r.
zapisovateľka MVK v Rudnej

V Rudnej, dňa 16.08.2022


Obec Rudná, 16. 8. 2022, Naďa Vanyová -  referentka pre miestne dane, poplatky a evidenciu obyvateľov


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >