Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Novoročný prejav

Vážení spoluobčania, milí priatelia.

Bežia prvé hodiny roku 2022 a je pre mňa veľkou cťou prihovoriť sa Vám na jeho začiatku.

Nový rok sa spája s plánmi, predsavzatiami a cieľmi, ktoré by sme chceli uskutočniť v súkromnom aj pracovnom živote. Zároveň je časom hodnotenia toho, čo sme prežívali v súkromnom aj pracovnom živote. Život každého človeka je prepletený neočakávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni dobré a veselé, ale aj tie menej radostné, dokonca smutné. Chcem vás všetkých povzbudiť,  aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých,  aby sme nešetrili úsmevom  a rozdávali radosť ľudom v našom okolí. Skúsme viac pomáhať ako kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých, otvoriť srdcia pre všetko dobré a spoločne zveľaďovať našu krásnu obec.

Je potrebné stavať na tom dobrom a pozitívnom, rozvíjať začaté a nebáť sa väčších či menších prekážok, ktoré určite prídu.

Skúsme každý nasledujúci deň prežiť lepšie, plnohodnotnejšie.

Keď sa obzriem za rokom 2021, môžem povedať, že bol pre všetkých a rovnako aj pre samosprávu náročný.

Napriek úskaliam, ktoré priniesol minulý rok, sme predsa len pokračovali so zveľaďovaním našej obce.

Dovoľte mi zbilancovať rok uplynulý a spomenúť Vám aspoň tie najhlavnejšie práce, ktoré sme uskutočnili spolu s vami.

Začiatok uplynulého roka sa niesol predovšetkým v duchu vírusu Covid 19, keď sme v našej obci testovali obyvateľov až do začiatku mája. Opatrenia boli prísne a každý z nás sa snažil chrániť to najcennejšie, zdravie.

No medzi tým sme z vlastných prostriedkov zrekonštruovali verejný rozhlas na miestnom cintoríne,  zmodernizovali sme interiér domu smútku – a to výmenou svietidiel za nové úsporné LED svietidlá, zakúpením rečníckeho pultu s kompletným ozvučením a montážou klimatizačného zariadenia, ktoré plní funkciu vykurovania aj chladenia.

Na požiadanie obyvateľov obce sme osadili dopravné zrkadlá na hlavnej ceste  a v dvoch uliciach, ktoré chránia našu bezpečnosť.

Medzi najdôležitejšiu a finančne najnáročnejšiu investíciu v roku 2021 považujem  asfaltovanie - obnovu miestnych komunikácii v našej obci a obnovu priestoru pred domom smútku. Táto veľká investícia bola hradená z vlastných prostriedkov obce a pevne dúfam, že sa nám podarí presadiť jej refundáciu na základe podanej žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Ďalšou už oveľa menšou investíciou bola rekonštrukcia dreveného domčeka v miestnom parku. Jeho  opravou sa skrášlil celkový pohľad na park, ktorý sa nachádza v centre obce.

V minuloročnom prejave som spomínala, že musíme počítať s nepredvídateľnými situáciami. A tými boli prepadnutá miestna komunikácia nad kanalizačnou šachtou na kolónii a upchatie odvodňovacej rúry pod miestnym chodníkom. Aj táto investícia do jej opravy  zaťažila obecný rozpočet.

Obec začiatkom februára minulého roka podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu materskej školy z prostriedkov Ministerstva životného prostredia, a môžem s radosťou prehlásiť, že nám bolo vyhovené a v priebehu tohto roka dôjde ku kompletnej obnove, vynoveniu celej materskej školy.

Som veľmi rada, že sme tento rok nielen pracovali, ale sa aj zabávali. Opatrenia v rámci pandémie sa uvoľnili a mohli sme zorganizovať deň obce aj výstup na tureckú, čo sa myslím vydarili.

A teraz mám tú príležitosť úprimne sa poďakovať všetkým obyvateľom obce,  firmám a organizáciám v obci, pracovníkom obce, mládeži  v obci, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce a aj všetkým, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný. Pevne verím, že aj v novom roku 2022 bude naša spolupráca aspoň taká dobrá ako v minulom roku, keď nie lepšia.

V roku 2022 máme v pláne  zrekonštruovať miestne futbalové ihrisko, vynoviť detský park a budeme sa zapájať do rôznych výziev, vyhlásených Vládou Slovenskej republiky, ktoré pomôžu k zveľaďovaniu našej obce, a ktoré nedokážeme financovať z vlastných prostriedkov.

V prichádzajúcom  Novom roku Vám v mene  svojom a tiež i v mene poslancov obecného zastupiteľstva, želám veľa sily a šťastia v každodennom živote.

Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, Božieho požehnania, vzájomnej úcty, pokoja, harmónie a zlepšenie medziľudských vzťahov.

Spoločne rozdávajte okolo seba dobrú náladu, pokoru, usilujte sa prekonať zlo dobrom, znášajte nedorozumenia a ceňte si to, čo má  skutočnú hodnotu.  Vážte si to čo máte, zabudnite na to, čo Vás ranilo, bojujte o to, čo si želáte, odpustite tým, čo Vám ublížili a milujte tých, ktorí ľúbia vás.

Želám Vám šťastné vykročenie do prvého pracovného dňa a hlavne pekný a úspešný každý ďalší deň v roku 2022.


Tisztelt polgártársak, kedves barátok!

Az új esztendő első napján tisztelettel köszöntöm Rudna összes polgárát.

Ismét eltelt egy esztendő, és mi egy évvel idősebbek és bölcsebbek lettünk. Elkezdődött egy új év. Az újévi köszöntő általában arról szól, milyen volt az elmúlt év, és szólunk egy pár szót arról, hogy az előttünk lévő esztendő mit tartogat nekünk.

A 2021-évre visszatekintve, elmondhatom, hogy mindenki számára kihívást jelentett, és az önkormányzat számára is.

A tavalyi nehézségek ellenére továbbra is bővítettük közösségünket.

Hagy említsem meg legalább azokat a legfontosabb munkákat, amelyeket Önökkel végeztünk.

A tavalyi év eleje elsősorban a Covid 19 vírus jegyében telt, amikor május elejéig teszteltük falunk lakóit.

De időközben felújítottuk a helyi temető hangszórót, felújítottuk a halottas ház belső terét - a lámpákat új energiatakarékos LED-es lámpákra cseréltük, bemondó pultot vásároltunk és klíma berendezést szereltünk.

A község lakóinak kérésére a főúton és két utcában közlekedési tükröt szereltünk fel.

A 2021-es év egyik legfontosabb és anyagilag megterhelő invesztíciónak tartom községünk helyi utak aszfaltozását, valamint a halottas ház előtti terület kiújítását, amit a község saját költségvetéséből csináltunk.

Egy másik jóval kisebb invesztíció a faházacska rekonstrukciója volt a helyi parkban. Javításával a község centrumában található parkot megszépítettük.

A tavalyi beszédben említettem, hogy számolnunk kell kiszámíthatatlan helyzetekkel. És ezek voltak a betört helyi út a kolónián, és eldugult víz elvezető cső a helyi járda alatt. Ez a javítás megterhelte az általános költségvetést.

Az álam támogatás alapján, örömmel mondhatom, hogy ez éven végre teljesem fel tudjuk újítani a hely óvodát.

Nagyon örülök, hogy idén nemcsak dolgoztunk, hanem jól is szórakoztunk. A járvány ellenére is, sikerült megszerveznünk a falunapot és az Ivágyói turisztikát, ami szerintem sikeres volt.

Az új év kezdetén megszeretném köszönni minden lakójának, a cégeknek és szervezeteknek a faluban, a falu dolgozóinak, az ifjúságnak, minden szövetségnek   aktív részvételüket és együttműködésüket községünk életének fellendítésében. 

Az 2022-es évben a helyi futballpálya felújítását, a gyermekpark felújítását tervezzük, és a Szlovák Köztársaság Kormánya által meghirdetett kihívásokban részt veszünk.

Engedjék meg, hogy úgy a saját nevemben, mind községünk alkalmazottai nevében és az önkormányzati tanács tagjainak nevében, kívánjak mindenkinek sok egészséget, családi boldogságot, szeretettet, kölcsönös tiszteletet, békét és türelmet.

Kívánom, hogy legyenek megfelelő emberek az életben, akikre mindig lehet számítani.

Boldog és  sikeres  új  évet  kívánok.