Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Upozornenie na splnenie daňovej povinnosti

 12.01.2022

Vážení občania,

       upozorňujeme vás na blížiaci sa termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností v prípade, že ste nadobudli alebo predali, zdedili či vydražili nehnuteľnosť.

       Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľností (alebo čiastkového priznania k dani, ak daňovníkovi nastali v nehnuteľnom majetku zmeny) je zákonom o miestnych daniach stanovená na 31. január 2022.

       Priznanie k dani z nehnuteľností odporúčame podávať elektronicky, kto takúto možnosť nemá, môže podať priznanie osobne na obecnom úrade a to po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 058 / 7321 986 alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie sekretariat@obecrudna.sk prípadne môže zaslať priznanie poštovou zásielkou na adresu obecného úradu.

       Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade, je možné ich stiahnuť aj z webovú stránku obce v časti Samospráva -> Tlačivá -> Úradné tlačivá

Ak budete v tomto roku žiadať obec o zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu, nezabudnite na povinnosť predložiť žiadosť o zníženie, resp. odpustenie poplatku, spolu s dokladom preukazujúcim dôvod uvedený v žiadosti, pre ktorý sa na území obce nezdržiavate.

       Žiadosť si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade po telefonickom dohovore, požiadať o jeho zaslanie mailom, vytlačiť z webovej stránky obce v časti Samospráva -> Tlačivá -> Úradné tlačivá alebo z prílohy tohto oznamu. Žiadosť je potrebné podávať každoročne aj v prípade, že dôvod zníženia poplatku pretrváva.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >