Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Valné zhromaždenie Pasienkovej spoločnosti - pozemkového spoločenstva Rudná

 21.04.2022

P o z v á n k a

PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ pozem. spol. Rudná pozýva svojich členov na  zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční

dňa 23.4.2022 o 17.00 hod

v zasadačke Obecného úradu v Rudnej.

V prípade, neúčasti písomne splnomocnite ktorúkoľvek plnoletú osobu, aby  Vás zastupovala na tejto schôdzi.

Program: 1. Zahájenie

                2. Voľba orgánov zhromaždenia a overovateľov zápisnice

                3. Správa o činnosti,  správa o hospodárení

                4. Správa dozornej rady

                5. Správa mandátovej komisie

                6. Rôzne

                7. Diskusia

                8. Správa návrhovej komisie

                9. Záver

Vaša účasť je dôležitá!


Obec Rudná, 21. 4. 2022, Roland Ondrej -  administrátor internetového portálu obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >