Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejná vyhláška - Rudná - rozšírenie vodovodu, III.etapa

 17.08.2022

V e r e j n á   v y h l á š k a

Rudná - rozšírenie vodovodu, III.etapa, stavebník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice - Rozhodnutie o predĺžení plastnosti stavebného povolenia - oznámenie verejnou vyhláškou
Dokument je k nahliadnutiu pod textovou častou oznámenia.

__________________________________________________________________________________________________________________

Obec Rudná, 17. 8. 2022, Naďa Vanyová -  referentka pre miestne dane, poplatky a evidenciu obyvateľov

Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 >