Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5,6,7/2023

 15.01.2024

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 21. augusta 2023 o podpore audiovizuálneho priemyslu - dostupné na: 

 https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/legislativa/vzn/vzn-c-5-2023.html

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 8. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov - dostupné na:

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/legislativa/vzn/vzn-c-6-2023.html

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja z 8. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - dostupné na:

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/legislativa/vzn/vzn-c-7-2023.html


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >