Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce

 14.11.2023

Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 71/14112023-OZ zo dňa 14. novembra 2023 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Rudná a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Rudná a náležitosti prihlášky.

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje deň 28. decembra 2023 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Rudná (viď príloha).


Zoznam aktualít: