Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 14.05.2024

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Rožňava

od 15.05.2024 od 7:00 hod. do odvolania.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >