Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Začiatok školského roka 2021/2022 - Pokyny

 31.08.2021

Oznamujeme rodičom, že školský rok 2021/2022 sa začína dňa 02.09.2021 s celodennou prevádzkou od 06:30 do 16:00 hod. Žiadame rodičov, aby v záujme zdravia našich detí aj nás všetkých dodržiavali aktuálne protiepidemických opatrenia.

Do budovy MŠ vstupujte len s prekrytými hornými dýchacími cestami na nevyhnutný čas pre odprevadenie dieťaťa.

Používajte dezinfekciu rúk.

Pri prvom nástupe dieťaťa do škôlky zákonný zástupca fyzicky podpíše "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa".

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič zasiela "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" ELEKTRONICKOU FORMOU - prostredníctvom ŠIS EduPage v module "Žiadosti".

Návod: Vyhlásenie o bezpríznakovosti - ŠIS EduPage

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID - 19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Ďakujeme za pochopenie!


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >