Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zoznam kontaktných spojení1

Obecný úrad

         

ldikó Iglaiová

Starosta obce

mob.: 0911 966 254

tel.: 058 / 732 19 86

e-mail: starosta@obecrudna.sk

Ing. Ján Rabas

Zástupca starostu obce

mob.: 0918 333 276

e-mail: jan.rabas@obecrudna.sk

                       

Ing. Miriam Barnová

referent pre ekonomické, personálne a mzdové záležitosti, komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu

tel.: 058 7321 986

e-mail: sekretariat@obecrudna.sk

                         

Katarína Božoková

referent pre miestne dane a poplatky, evidenciu obyvateľov a podateľňu, občianske záležitosti, koordinátor AČ

mob.: 0911 966 254

tel.: 058 / 732 19 86

e-mail: obecnyurad@obecrudna.sk

Zuzana Vanyová

knihovníčka

Štvrtok od 13:30 do 15:30

tel.: 058 / 732 19 86 klapka č. 110

e-mail: kniznica@obecrudna.sk

Materská škola

Erika Gonosová

Riaditeľka materskej školy                              

mob.: +421 902 966 250

tel.: +421 58 732 1986 - kl.č. 109

e-mail: erika.gonosova@obecrudna.sk


Štefánia Měchurová

Učiteľka materskej školy                                 

mob.: +421 902 966 253

tel.: +421 58 732 1986 - kl.č. 200

e-mail: stefania.mechurova@obecrudna.sk

                                                      

Mária Krajliková

Školníčka, osoba poverená výdajom stravy                                                            

tel.: +421 58 732 1986 - kl.č. 201

e-mail: maria.krajlikova@obecrudna.sk