Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

22. marec - Svetový deň vody

 21.03.2022

            V roku 1992 bol prvý krát vyhlásený Svetový deň vody Valným zhromaždením OSN na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Riu de Janeiro. V tento deň si svet pripomína dôležitosť vody ako neodmysliteľnej zložky života na našej planéte pre zdravie človeka, zachovanie ekosystému a jej nenahraditeľnosť pre ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti.

         Témou Svetového dňa vody v roku 2022 je „ Groundwater, Making the invisible,  visible “, teda „ Podzemná voda, zviditeľniť neviditeľné “. Cieľom tohtoročnej kampane   je upriamiť pozornosť na význam podzemných vôd. Napriek tomu, že túto vodu nevidíme,    je dôležité, aby sme na ňu nezabudli a chránili jej cestu od jej zdroja po vodovodný kohútik, pretože je významným zdrojom pitnej vody pre obyvateľstvo.

            V dnešnej modernej dobe vodné zdroje využívame vo väčších množstvách, hĺbime rieky, staviame vodné nádrže, získavame piesok a štrk z pobrežných vôd, vytvárame skládky, zahadzujeme nepotrebné veci a odpad neseparujeme v požadovanej miere. Voda je ovplyvnená ľudskou činnosťou, ktorou znečisťujeme životné prostredie. Preto apelujeme     na to, že je potrebné podzemnú vodu využívať, ale aj chrániť.

           

            Podzemná voda prepája kolobeh vody v prírode. V každom momente a v každom mieste v nej pôsobia rôzne procesy. Podzemná voda prúdi a zároveň je aj v zásobe. Jej zásoby sú premenlivé a obnoviteľné.

22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým dôležitosť chránenia si tohto prírodného bohatstva, ktoré nebude večne obnoviteľným

    

           

Pri príležitosti Svetového dňa vody budú dňa 22. marca 2022 odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8:00 do 14:00 hod. záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach: 0905 507 642 a 058/7323257,58, klapka 116 a 117 poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Zdroje údajov: Igor Mucha: Podzemnú vodu treba využívať a zároveň chrániť - VEDA NA DOSAH (cvtisr.sk), Znečistenie vody: vlna nebezpečenstva | Eco Hero, Svetový deň vody 2022 | vodarne.eu, YouTube: podzemná voda – obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe (IGOR MUCHA)

Vypracovala: M. Vrábeľová, RÚVZ so sídlom v Rožňave