Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

4. február - Deň boja proti rakovine 2. časť

 01.02.2022

4. február – Svetový deň boja proti rakovine

2. časť: Skríning rakoviny a význam preventívnej prehliadky

Slovensko tvorí nelichotivú päticu krajín s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka na svete. Počet prípadov u väčšiny nádorových ochorení sa každoročne zvyšuje.

Včasné vyhľadávanie nádorových ochorení je označované ako onkologický skríning. V súčasnosti je jednoznačne odporúčaný pre karcinóm hrubého čreva a konečníka, karcinóm krčka maternice a karcinóm prsníka.

Hlavným cieľom skríningu rakoviny je:

  • zachytiť nádorové ochorenie v potenciálne vyliečiteľnom štádiu,
  • zabrániť úmrtiam z dôvodu rakoviny,
  • umožniť používanie menej závažných metód liečby (ak sa rakovina zistí dostatočne skoro).

Okrem vyhľadania ochorenia u bezpríznakových ľudí v skorom štádiu formou vhodného skríningového testu, môžeme predchádzať ochoreniam vrátane tých nádorových dodržiavaním správnej životosprávy (udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti, pravidelný pohyb, abstinencia od cigariet a alkoholu, vyhýbanie sa nadmernému slneniu a pod.).

Medzi najčastejšie onkologické ochorenia diagnostikované na Slovensku patrí:

muži:

  1. karcinóm hrubého čreva a konečníka (takmer 4000 nových prípadov ročne),
  2. karcinóm pľúc,
  3. karcinóm prostaty.

ženy:

  1. karcinóm prsníka (približne 3000 nových prípadov ročne),
  2. karcinóm hrubého čreva a konečníka,
  3. karcinóm tela maternice.

Viacerým krajinám Európy ako napr. Fínsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, Nemecko, Veľká Británia sa podarilo dosiahnuť cca 80 – 90 % účasť na celoplošnom skríningu. Pri kvalitnom skríningu býva zachytených viac ako 80 % včasných štádií rakoviny a úmrtnosť sa znižuje o 30 – 60 %.

Náklady na liečbu včasného štádia sú niekoľkonásobne nižšie ako pri liečbe štádia pokročilého. Oveľa dôležitejšia je vyššia hodnota kvality života vďaka včasnému záchytu ochorenia, ktorá sa vyčísliť nedá.

Starajte sa o svoje zdravie, neignorujte preventívne prehliadky, ani pozvánku na onkologický skríning rakoviny prsníkov, krčka maternice, či rakoviny hrubého čreva a konečníka.

G41 Hrubá miera úmrtnosti na nádory v SR v príslušných rokoch podľa pohlavia a vekových skupín:

Zdroj: ŠÚ SR, Revidoval a spracoval: NCZI, Grafy vytvoril: NCZI

Ing. Janette Labuzíková

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

                                                                                                                   RÚVZ so sídlom v Rožňave