Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Spojené voľby 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022
voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Pre zobrazenie maďarskej verzie stránky prosím prepnite jazykovú mutáciu webu  v pravom hornom rohu.
A honlap magyar változatának megtekintéséhez kérem kapcsolja át az oldal nyelvi változatát magyarra a jobb felső sarokban.


VOĽBY DO SAMOSPRÁVY OBCÍ

Starostka obce Rudná v zmysle §169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov vymenovala za zapisovateľku miestnej volebnej komisie Naďu Vanyovú, administratívnu pracovníčku obecného úradu v Rudnej.

Kontaktné údaje:

Naďa Vanyová
tel.: 058 / 2028 922
mob.: 0902 966 251
e-mail: nada.vanyova@obecrudna.sk

Sídlom zapisovateľky miestnej volebnej komisie je v pracovných dňoch  obecný úrad v Rudnej, Rudná 69, 048 01, prízemie, kancelária č. 1 (kancelária prvého kontaktu)


Z V E R E J N E N I E


e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy krajov, konané v rovnaký deň 29.10.2022

volby2022@obecrudna.sk


Informácie pre politické strany a nezávislých kandidátov k podávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vzory potrebných tlačív nájdete tu:


politické strany: https://www.minv.sk/?selfgov22-info21


nezávislí kandidáti: https://www.minv.sk/?selfgov22-info30


VOĽBY DO SAMOSPRÁVY KRAJOV

Zastupiteľstvo KSK určilo počet volebných obvodov a počet poslancov volených v jednotlivých volebných obvodoch pre voľby do samosprávy kraja konané dňa 29.10.2022

Okres R O Ž Ň A V A : volebný obvod č. 8, v ktorom sa volia 4 poslanci.

Sídlo OVK:

Okresný úrad Rožňava
Špitálska 3
048 01 RožňavaZoznam volieb: